xs
xsm
sm
md
lg

ศอ.บต. เดินหน้าต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เร่งแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติใน 5 จชต.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
นราธิวาส - ศอ.บต. เดินหน้าต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เร่งแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ ดำเนินการพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เพื่อคืนสิทธิความเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (1 ก.ย.) นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติราชการรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ครั้งที่ 2 ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคมถึง 1 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 7 กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายธีรุมต์ ศุภวิบูรณ์ผล ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. นพ.วิระชัย สมัย หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น.ส.ศุภกร สุวรรณ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ผู้แทนสำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ขอมีบัตร จำนวน 298 คน คู่เทียบหรือบุคคลอ้างอิง จำนวน 219 คน

ทั้งนี้ กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ ด้วยการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) มีการดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเนื่องจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยคนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ และอาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการมอบสิทธิความเป็นคนไทยเพื่อให้ได้รับสิทธิต่างๆ เหมือนคนไทยทั่วไป จึงมีกระแสรับสั่งให้เลขาธิการ ศอ.บต. ดำเนินการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติดังกล่าว
 

 
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติราชการรองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบปะทุกคน เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่หลายๆ คนที่มาในวันนี้ อาจจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความลำบาก ประสบปัญหาเรื่องสถานะในการแสดงตัวตน สิทธิ และสวัสดีการต่างๆ ที่พึงจะได้รับ หรือแม้แต่การประกอบอาชีพ และเชื่อว่าทุกคนที่มาในที่นี้ล้วนแต่เป็นคนไทย ซึ่งทางหน่วยงานราชการได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อลดปัญหาดังกล่าว ส่วนสำคัญผู้นำในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จะต้องดูแลประชาชนในหมู่บ้าน คอยให้คำแนะนำ ชี้แนะ สร้างความรู้ สร้างความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้มีความเข้าใจที่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ด้าน นายธีรุมต์ ศุภวิบูรณ์ผล ผู้อำนวยการกองประสาน และเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือบุคคลที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือบุคคลไร้สัญชาติที่อยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้บุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข มีสถานภาพของบุคคลที่มีกฎหมายรับรอง ตลอดจนได้รับสิทธิ และหน้าที่แห่งความเป็นพลเมืองไทยอย่างครบถ้วน และสมบูรณ์ ตลอดจนเพื่อสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับบุคคลไร้สัญชาติ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

สำหรับบรรยากาศการเข้ารับบริการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม DNA ตลอดทั้งวันเป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งในช่วงเช้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ อ.สุคีริน สุไหงโก-ลก สุไหงปาดี ตากใบ และในช่วงบ่ายจะเป็นการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมของประชาชนในพื้นที่ อ.แว้ง และ อ.เมืองนราธิวาส ซึ่งทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันเก็บสารพันธุกรรมบริเวณกระพุ้งแก้มมาตรวจสอบ เพื่อเทียบกับพ่อแม่และญาติพี่น้อง โดยมีการแบ่งหน้าที่ และลำดับขั้นตอนในการตรวจอย่างชัดเจนเพื่อความรวดเร็ว ตลอดจนมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจงานทะเบียนราษฎรและครอบครัว

โดย นางศุภกร สุวรรณ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ให้แก่ประชาชนผู้ขอมีบัตร บุคคลอ้างอิง และญาติพี่น้องผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการมีบัตรประจำประชาชน และสิทธิต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันในฐานะของความเป็นคนไทยด้วย และที่สำคัญในการตรวจครั้งนี้ ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีการเปรียบเทียบในการดำเนินการเอง และการดำเนินการผ่าน ศอ.บต. ซึ่งประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...