xs
xsm
sm
md
lg

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดจังหวัดยะลา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ยะลา - แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดจังหวัดยะลา เผยเอาจริงมาตรการกำจัดยาเสพติดทั้งผู้ค้าและผู้เสพในพื้นที่

วันนี้ (30 ส.ค.) ที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายพระยาเดชานุชิต ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35 ) จังหวัดยะลา ตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ผลักดันแนวทางการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า นับตั้งแต่ตนได้ประกาศแผนปฏิบัติการ “รวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยเฉพาะมาตรการด้านการบำบัดรักษา กำหนดเป้าหมายนำผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด จำนวน 10,000 คน ภาพรวมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นที่น่าชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ แม่ทัพภาค 4 ยังได้ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้บูรณาการการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดยะลา ตามแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ครอบคลุมมาตรการด้านการป้องกัน ปราบปราม การบำบัดรักษา และการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดอย่างจริงจังและเกิดผลเป็นรูปธรรม ต้องขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดินไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลัง ให้ปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความทับซ้อนกับปัญหาความมั่นคงลดระดับความรุนแรงลง และตนเชื่อว่าหากปัญหายาเสพติดลดระดับความรุนแรงลง จะส่งผลให้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น ลดระดับความรุนแรงลงไปด้วยเช่นกัน อันจะก่อให้เกิดความสงบสุขและสันติสุขที่ยั่งยืนกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 

 
แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้ฝากไปยังผู้ดูแลพื้นที่ คือ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ซึ่งประกอบเป็นชุดปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบลหรือที่เรียกว่า “Take care team” ปฏิบัติการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดนำเข้ากระบวนการบำบัดรักษา และกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติดควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้พื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างจริงจัง

ขณะที่ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลาโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา ส่วนราชการ และหน่วยงานด้านความมั่นคงระดับจังหวัดและอำเภอ ตลอดจนองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้ร่วมกันดำเนินการครอบคลุมภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามบำบัดฟื้นฟูและบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพภาคที่ 4 มาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะการผลักดันให้เกิดการจัดทำค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) ขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นครั้งแรก ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายพะยาเดชานุชิต ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อบำบัดรักษากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ป่วยยาเสพติดระดับ ผู้ติดจากทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 60 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 24 กันยายน 2562 รวม 35 วัน
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...