xs
xsm
sm
md
lg

ภาครัฐ เอกชน และประชาชนเบตงร่วมระดมความคิดพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ยะลา - หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่อำเภอเบตง จ.ยะลา ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ด้านการท่องเที่ยวเมืองชายแดน

วันนี้ (27 ส.ค.) ที่หอประชุมโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน อ.เบตง จ.ยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง นางอรุณี จันทร์แจ่มศรี ผอ.สำนักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และนายสำเริง แก้วสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จังหวัดยะลา ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ประเด็นการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน (เบตง) และการส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว อ.เบตง จ.ยะลา

นางอรุณี จันทร์แจ่มศรี ผอ.สำนักงานการพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมภาคใต้ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ระดับภาค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของภาคอย่างบูรณาการ ในส่วนของภาคใต้ชายแดนได้กำหนดให้ อ.เบตง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวที่ต่อเนื่อง จึงได้จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอแนะระหว่างส่วนราชการในพื้นที่ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการแผนงานโครงการ รวมทั้งกำหนดมาตรการที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอเบตง ในการเป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวที่สามารถเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...