xs
xsm
sm
md
lg

อบต.ฉลุง เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรี และแกนนำหมู่บ้าน จัดฝึกอบรมประจำปี 2562

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
นายชนะ ยากะจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง นายรัตนชัย กาหนุง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง โดยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ สร้างทักษะ เพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาตนเอง ด้านการเสริมสร้างความสามัคคีขององค์กรสตรี ในการพัฒนาสังคมการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง กระตุ้นให้องค์กรสตรีมีความรู้ ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่นๆ ทั้งยังพัฒนา และสร้างความเชื่อมั่นให้สตรี ให้มีความเข้มแข็งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน สร้างความเชื่อมั่นให้สตรี ให้สามารถสร้างอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัว และสังคมได้
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...