xs
xsm
sm
md
lg

ดุเดือด! การเมืองท้องถิ่นฝ่ายค้านโหวตตก 3 วาระรวด ในการประชุมสภา อบจ.นราธิวาส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
นราธิวาส - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส วาระพิจารณางบกว่า 500 ล้าน ฝ่ายค้านโหวตตก 3 วาระรวด นับเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการเมืองท้องถิ่น

วันนี้ (24 ส.ค.) มีรายงานจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้เปิดระเบียบวาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.นราธิวาส ซึ่งได้มีผู้สื่อข่าวเดินทางไปสังเกตการณ์ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องประชุมดังกล่าว

โดยวาระการประชุมทางสภามีการพิจารณาทั้งหมด 11 ระเบียบวาระ ซึ่งบรรยากาศดำเนินการเป็นไปอย่างปกติ ท่ามกลาง ส.อบจ.รวม 19 คน รวมประธานสภา และมี นายกูเซ็ง ยาวอฮะซัน นายก อบจ.นราธิวาส เข้าร่วมประชุม และเมื่อถึงประเด็นระเบียบวาระที่ 8 เรื่องความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามข้อบัญญัติขั้นรับหลักการ จำนวน 392,535,000 บาท วาระที่ 9 ขออนุมัติงบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จำนวน 46,71300 ล้านบาท และระเบียบวาระ 10 เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2562 จำนวนงบ 68,923000 ล้านบาท รวมงบประมาณที่พิจารณาทั้งสิ้น 508,171000 ล้านบาท

ซึ่งสภาได้ลงคะแนนเสียง โดยฝ่ายค้านโหวตไม่เห็นชอบและให้ตกไป 11 เสียงต่อคณะฝ่ายบริหาร 10 เสียง ทำให้ทั้ง 3 ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจึงไม่สามารถผ่านสภา วาระการพิจารณาจึงตกไปในที่สุด ซึ่งไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น อบจ.นราธิวาส มาก่อนแต่อย่างใด

โดยจากนี้ไป ประมาณวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายบริหารจะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรม 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 7 คน รวม 14 คน ซึ่งจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นั่งเป็นประธาน ในข้อบัญญัติเพื่อพิจารณางบประมาณ ปี 2563 ทั้งนี้ ทางฝ่ายผู้บริหาร อบจ.นราธิวาส จะต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อเท็จจริงให้เหมาะสมเพื่อพิจารณาในขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...