xs
xsm
sm
md
lg

วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงเตรียมจัดกิจกรรมโขนสัมพันธ์ระดับชาติ วันที่ 15-17 ส.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงานแถลงข่าวโครงการโขนสัมพันธ์ระดับชาติ ที่หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และกระบวนท่ารำ ดนตรีคีตศิลป์ให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขน ซึ่งเป็นมรดกโลกด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ให้สืบไป

สำหรับการจัดโครงการโขนสัมพันธ์ ระดับชาติในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดพัทลุง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. การบรรยายองค์ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปของการแสดงโขน หลักและวิธีการแสดงโขนตอน ศึกสามทัพ” ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง ส่วนวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. การเสวนาหัวข้อ “โขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ” ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง และในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกสามทัพ โดยมีนักแสดงโขนเกือบ 100 ชีวิต ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...