xs
xsm
sm
md
lg

“นพ.สุขเกษม กุลจิตติสำราญ” รพ.เกาะสมุย คว้ารางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ปี 2562

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 “นพ.สุขเกษม กุลจิตติสำราญ” นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเกาะสมุย คว้ารางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2562

วันนี้ (7 ส.ค.) ที่ห้องทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ม.อ.) กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่ นพ.สุขเกษม กุลจิตติสำราญ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2562 โดยมีคณะแพทย์ อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายคัดเลือกแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2562 กล่าวว่า การคัดเลือกแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ผู้อุทิศตน และปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนแพทย์ และนักศึกษาแพทย์ ตลอดจนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม เป็นแรงจูงใจแพทย์รุ่นใหม่ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ และเป็นขวัญกำลังใจให้แพทย์ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการใน 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1.ส่งหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มการเสนอชื่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งศิษย์เก่าใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ร่วมเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม
2.รวบรวม และส่งแบบประเมินคุณลักษณะไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการประเมินแบบรอบด้าน
3.รวบรวม และหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเดินทางไปสัมภาษณ์ในพื้นที่
4.สัมภาษณ์ในพื้นที่ และรวบรวมข้อดีของแพทย์ จนได้คะแนนเป็นเอกฉันท์ในการคัดเลือก
 

 
สำหรับผลการคัดเลือกแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2562 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ นพ.สุขเกษม กุลจิตติสำราญ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม โรงพยาบาลเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีมากในการครองตน ครองคน ครองงาน รวมทั้งมีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เช่น เป็นแพทย์ที่รักษาช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน และที่ต้องได้รับการผ่าตัดในพื้นที่เกาะสมุย นอกเหนือจากงานประจำโดยได้รับการฝึกอบรม และติดต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เป็นแพทย์ผู้สานต่อนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และพัฒนาโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยการทำ Colonoscope อ.เกาะสมุย ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นแพทย์ผู้ริเริ่มโครงการตรวจหามะเร็งเต้านมใน อ.เกาะสมุย เป็นแพทย์ผู้ริเริ่มการผ่าตัดส่องกล้อง Laparoscope มาใช้ในโรงพยาบาล พัฒนา และจัดตั้งทีมงานเพื่อรับบริจาคอวัยวะ และผลงานดีเด่นด้านศัลยกรรมตกแต่งเพื่อการรักษา

ด้านนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2562 กล่าวถึงแรงบันดาลใจของการเลือกเป็นแพทย์ว่า เนื่องจากผมเกิดในชนบทห่างไกลความเจริญเป็นอย่างมาก ถึงคราวที่ต้องติดต่อรับบริการจากส่วนราชการต่างๆ ยังต้องนั่งเกวียนในการเดินทาง ยิ่งเวลาตัวเองหรือญาติพี่น้องเจ็บป่วย การรักษาก็จะเป็นไปตามมีตามเกิด เข้าถึงการบริการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยความยากลำบากเพราะห่างไกล ดังนั้น จึงถูกผลักดันจากพ่อแม่ญาติพี่น้องให้เรียนสูงๆ เพื่อที่จะได้รับราชการ หรือเอาวิชาความรู้กลับไปรับใช้ดูแลญาติพี่น้องตามสมควร ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเป็นค่านิยมของคนชนบทสมัยนั้น เหตุผลที่เลือกเรียนแพทย์ เพราะพบเห็นความเจ็บป่วยของญาติพี่น้องที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน ดังนั้น จึงคิดว่าการเลือกที่จะเรียนแพทย์เพื่อที่จะได้มีโอกาส ความรู้ความสามารถดูแลรักษาญาติพี่น้องยามเจ็บป่วย สภาพผู้ป่วยในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอย่างไร และมีจำนวนผู้ป่วยมากน้อยเพียงใดในแต่ละปี
 

 
ขณะที่จุดเด่น และอุปสรรคต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะสมุย เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก มีจำนวนเตียงบริการ 160 เตียง ซึ่งผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลเกือบทุกวัน นอกจากให้บริการสำหรับคนพื้นที่เกาะสมุยแล้ว ยังต้องรับผู้ป่วยจากเกาะพะลวย เกาะพะงัน เกาะเต่า และโรงพยาบาลเอกชน ด้วยความเป็นเกาะจึงทำให้มีการส่งตัวผู้ป่วยด้วยความยากลำบาก และจำกัดด้วยเวลา แพทย์เฉพาะทางก็ไม่ครบทุกแผนก แต่โรงพยาบาลเกาะสมุย ก็ได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยกรรมสมอง ศัลยกรรมกระดูกและข้อ วิสัญญีแพทย์จากภายนอกมาช่วยดูแลคนไข้อยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเกาะสมุย จะเน้นการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ เมื่อเกิดปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานก็จะมีการนำปัญหาเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อทบทวน และหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน โดยในทีมสหสาขาวิชาชีพก็จะมีผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการเป็นที่ปรึกษา ทำให้มีการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาได้ลุล่วงโดยง่าย

อย่างไรก็ตาม การทำหน้าที่แพทย์ ที่บางคนบอกว่าทั้งหนัก และเหนื่อย อาชีพแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต หรือมีภาวะฉุกเฉินคุกคามชีวิต หรือการสูญเสียอวัยวะ หรือต้องตรวจผู้ป่วยจำนวนมากๆ ย่อมรู้สึกเหนื่อยล้า ทั้งกายและใจ ต้องแบกรับความกดดันจากญาติคนไข้ ถึงความคาดหวังผลของการรักษา ต้องทำงานในภาวะที่จำกัดด้วยเวลา และทรัพยากร แต่แพทย์ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวย่อมมีความตั้งใจดี มุ่งมั่นที่จะรักษาคนไข้อยู่แล้วอย่างเต็มที่ การที่ได้ช่วยดูแลรักษาเพื่อให้คนไข้พ้นภาวะวิกฤต หรือหายจากภาวะเจ็บป่วยนั้นๆ ย่อมนำมาซึ่งกำลังใจ และความภาคภูมิใจในอาชีพ และหน้าที่ดังกล่าว
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...