xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ ปัตตานีเรียกประชุมลงมติเอกฉันท์ยกเลิกโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำทุ่งน้ำดำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ปัตตานี - ผู้ว่าฯ ปัตตานีเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 5/2562 ลงมติเอกฉันท์ยกเลิกโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำทุ่งน้ำดำอย่างเป็นทางการ

วันนี้ (6 ส.ค.) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 5/2562 โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงโครงการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรวมไปถึงเรื่องผลการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปัตตานี และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งในรายละเอียดเนื้อหาได้มีการแลกเปลี่ยนหารือเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เพื่อให้มีความสอดคล้องและประชาชนได้ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ได้มากที่สุด
 

 
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ ให้มีการยกเลิกโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำที่ทุ่งพรุลานควายบ้านน้ำดำ ภายหลังจากมีการแลกเปลี่ยนความจำเป็น ข้อดีข้อเสีย โดยผลกระทบที่จะตามมา เช่น กรณีความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เลี้ยงควายในพื้นที่พรุดังกล่าว และมองถึงความจำเป็นลดน้อยลง เนื่องจากโครงการดังกล่าวให้เหตุวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กับแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 

หลังจากที่คณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบก็ไม่สามารถป้องกันภัยน้ำท่วมได้จริง ส่วนการแก้ไขปัญหาในกรณีเพื่อแก้ไขภัยแล้งเพื่อใช้น้ำในการเพาะปลูก ก็น่าจะสามารถใช้แหล่งน้ำที่มีมากพออยู่แล้วในพื้นที่ที่มีการดำเนินการขุดลอกมาก่อนหน้านี้ ทางคณะกรรมการมีความเห็นยกเลิกโครงการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดในฐานะคู่สัญญากับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าพูดเจรจาตกลงกัน เพื่อไม่ให้เกิดการฟ้องร้องกันต่อไป เพราะโครงการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกันเรียบร้อยแล้ว
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...