xs
xsm
sm
md
lg

อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์โพสต์ จม.เปิดผนึกถึงอธิการบดี เรียกร้องให้หยุดยั้งการตัดไม้-ขุดดินในพื้นที่มหาวิทยาลัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ - อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์โพสต์เฟซบุ๊กส่ง จม.เปิดผนึกถึงอธิการบดี เรียกร้องให้หยุดยั้งการตัดไม้-ขุดดินในพื้นที่ ม.วลัยลักษณ์ เร่งหาความจริงและดำเนินคดี พร้อมรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบสัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวมทั้งขอให้ทำแผนบริหารจัดการพื้นที่ป่าและต้นไม้ในมหาวิทยาลัย

วันนี้ (5 ส.ค.) ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “ควายธนู ชาติคือวิญญาณ เธอคือดวงใจ จอมขมังเวทย์” เป็นจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องต่อ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านทางอธิการบดีกรณีการลักลอบตัดไม้และขุดดินในพื้นที่ ม.วลัยลักษณ์ 8 ข้อ ดังนี้ (1) ขอให้มีมาตรการที่เข้มงวดและเป็นรูปธรรมในการหยุดยั้งการลักลอบตัดต้นไม้ การลักลอบขุดดิน รวมถึงการลักขโมยทรัพสินอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย (2) ขอให้มีการดำเนินการหา “ความจริง” ในกรณีการลักลอบตัดไม้-ขุดดินขาย จากพื้นที่มหาวิทยาลัยลัยลักษณ์อย่างรอบคอบ และรวดเร็ว

(3) ขอให้ดำเนินการทางกฎหมายบ้านเมืองควบคู่กับกระบวนการหาความจริงของมหาวิทยาลัย (4) ขอให้ดำเนินการสื่อสารรายงานความคืบหน้าต่อประชาคม พี่น้องประชาชนอย่างเป็นจริงและต่อเนื่อง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จนกว่าเรื่องราวจะยุติหรือเข้าสู่กระบวนการทางศาลสถิตยุติธรรม (5) ขอให้ปิดผนึกพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงพื้นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น พื้นที่ขุดฝังซากต้นไม้ พื้นที่ขุดดิน เพื่อรักษาพยานหลักฐานต่างๆ สำหรับการดำเนินการหา “ความจริง” และการดำเนินการตามกระบวนการสอบสวนของกฎหมายบ้านเมืองจนกว่าจะเสร็จสิ้น
 

(6) ขอสนับสนุนการดำเนินการและเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 811/2562 ลงวันที่ 31/07/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่และการตัดต้นไม้ ขุดดินในเขตพื้นที่ ม.วลัยลักษณ์ และคำสั่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 714/2562 ลงวันที่ 02/07/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลพื้นที่ป่าและต้นไม้ในพื้นที่ ม.วลัยลักษณ์ และหากต้องมีมาตรการพิเศษอันใดที่จะต้องให้ความปลอดภัยต่อชีวิต ครอบครัว และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว ขอให้ท่านอธิการบดีโปรดพิจารณาระดมทุกสรรพกำลังเพื่อดำเนินการโดยไม่ชักช้า

(7) ขอให้ทำแผนบริหารจัดการพื้นที่ป่าและต้นไม้ในมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์โดยไม่ชักช้า เพื่อนำเสนอต่อสภา ม.วลัยลักษณ์ เพื่อขออนุมัติและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (8) อื่นๆ ตามพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ในจดหมายเปิดผนึกได้อ้างถึงประกาศ ม.วลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2555 และเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ เช่น เอกสารแสดงความห่วงใย เอกสารแจ้งพบเหตุการณ์ และเอกสารเพื่อขอทราบแนวนโยบายเพื่อการปฏิบัติในกรณีนี้
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...