xs
xsm
sm
md
lg

“ปิ่นโตของในหลวง” ทุกเช้าและเพลมิเคยขาดแม้สักวันเดียวที่ “วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

 
คอลัมน์ : จากนาบอนถึงริมฝั่งเจ้าพระยา  /  โดย... ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ผู้ดำเนินรายการสภากาแฟช่อง NEWS 1
 

 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกในที่ชุมนุมสงฆ์ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ทั้งเป็นที่ประจักษ์ต่อเหล่าพสกนิกร ความว่า
.
“แต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส และระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆ อยู่แล้ว ฉะนั้น บัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว จึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า กับได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไป ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่า ข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด”  พระราชดำรัสเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562
.
มีเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเราผู้เป็นพสกนิกรผู้จงรักภักดี เมื่อมีโอกาสเสร็จจากการทำงานที่สถานี NEWS 1 หากมีเวลาก็จะใช้เวลาที่ว่างเว้น ไม่เร่งรีบ อันที่หมายของชีวิตก่อนกลับบ้านคือ
.
ไปไหว้พระในโบสถ์วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทำงาน
.
วันใดที่ได้ไปกราบ พระพุทธชินสีห์ กับ พระพุทธสุวรรณเขต ซึ่งเป็นองค์พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ก่อนที่เจ้าหน้าที่ประจำวัดจะปิดประตูโบสถ์ในช่วงเย็นก็จะรู้สึกถึงความชื่นบานของชีวิต
.
ภายในพระอุโบสถช่างเงียบ สงบ สะอาด และมีพลังทางจิตใจเสียเหลือเกิน
.
สองสามปีมานี้ ทุกครั้งที่ได้ก้มกราบพระท่ามกลางความสงบเงียบภายในพระอุโบสถแห่งนี้ กลับมีความรู้สึกพิเศษที่สัมผัสได้เพิ่มเติมเข้ามาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐”
.
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 ได้มีพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไปบรรจุไว้ ณ ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์
.
ผมเองเกิดในสังคมที่ผู้คนใกล้ชิดกับวัด และวัดเป็นของชุมชนแท้จริง
.
เช่นเดียวกับชุมชนละแวกบางลำพูกลางเมืองหลวง ผู้คนที่นี่ผูกพันเป็นพิเศษกับวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ความสะอาดสะอ้านของพื้นที่บริเวณรอบๆ วัดจึงปรากฏให้เห็นตลอด ไม่มีเศษกระดาษ ขวดน้ำ ถุงพลาสติก รวมถึงขยะอื่นๆ ให้บาดตา
 .
บางครั้งที่ได้เห็นผู้คนจากต่างจังหวัด หรือกระทั่งนักท่องเที่ยวต่างประเทศ แวะเวียนกันไปกราบพระที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร มีการวางขวดน้ำ กระป๋องเครื่องดื่ม หรือข้าวของต่างๆ ไว้แล้วลืมนำกลับไปบ้าง
.
ไม่นานนักก็จะมีผู้คนที่แวะเวียนไปกราบพระถัดมาช่วยกันเก็บไปไว้ในที่อันสมควร เพื่อให้พื้นที่รอบพระอุโบสถดูงดงามเรียบร้อยสะอาดสะอ้านอยู่ทุกเวลา

วัตรปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารก็งดงามนัก
.
โดยเฉพาะเวลาพระวัดบวรนิเวศราชวรวิหารท่านออกบิณฑบาต เวลาเดินถือบาตรรับการถวายอาหารจากชาวบ้านช่างเป็นกิจวัตรที่สง่างามสมกับที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของภิกษุสามเณรมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล
.
ผมเองด้วยความผูกพันกับวัดบวรนิเวศราชวรวิหารมานาน เพราะเป็นสมาชิกของชุมชนบางลำพูมาตั้งแต่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากที่ทำงานก็ทำงานในย่านบางลำพู วันเดือนปีที่ผ่านไปก็ผูกพันกับวิถีชีวิตที่นี่พอๆ กับบ้านตัวเอง
 
ภาพที่ผู้เขียนบันทึกไว้ในวันนั้น
 
มีอยู่หนหนึ่งที่แวะเวียนไปไหว้พระที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารตามปกติอย่างที่เคยทำบ่อยๆ ผมเห็นปิ่นโตหลายเถาถูกจัดวางไว้อย่างเรียบร้อยบนโต๊ะไม่ไกลจากพระอุโบสก ความจริงก็ไม่ใช่เพิ่งจะเห็นหนแรก แต่วันนี้เกิดอยากทราบเรื่องราวที่ไป-ที่มาของปิ่นโตเหล่านี้ขึ้นมา
.
เป็นปิ่นโตเคลือบสีเหลืองเรียบๆ ธรรมดาๆ ไม่ได้มีรูปทรงหรือลวดลายวิลิศมาหราอะไร แถมมีร่องรอยของการผ่านอายุการใช้งานมาพอสมควร
.
ความอยากรู้ทำให้ผมเอ่ยปากสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ว่า ปิ่นโตหลายเถาเหล่านี้เป็นของท่านผู้ใดกันหรือ
.
เจ้าหน้าที่บอกเล่าเป็นคำตอบให้ผมกลับมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆ ว่า
.
“เป็นปิ่นโตของในหลวงส่งมาถวายพระในวัด พระองค์ท่านส่งมาทั้งเช้าและเพลมิเคยได้ขาดเว้นเลยแม้แต่สักวันเดียว ไม่ว่าฝนจะตกหนัก หรือน้ำจะท่วม ทุกๆ วันจะมีปิ่นโตจากในหลวงส่งมาถวายพระในวัด” 
 .
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” ผมอุทานในใจแทนคำขอบคุณ
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...