xs
xsm
sm
md
lg

สธ.รุดยกระดับบริการสุขภาพและหลักสูตรคณะแพทย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ก.สาธารณสุข โดยเขตสุขภาพที่ 12 เดินหน้าหารือวางแผนยกระดับบริการสุขภาพและการจัดหลักสูตรกับคณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกนราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา

นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 กำหนดที่จะประชุมและหารือ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการยกระดับบริการสุขภาพ และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) กับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดกระทรวงสาธารณสุขของ จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา ในวันพรุ่งนี้ (11 ก.ค.) ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ม.นราธิวาสราชนครินทร์

การประชุมดังกล่าวจะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบริการสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์ ตลอดจนการผลิตแพทย์ที่เหมาะสมต่อสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ยังมุ่งที่จะพัฒนาให้คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ สามารถเปิดสอนรายวิชาต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ตามที่ สกอ.กำหนดให้ครบถ้วนหรือครบวงจร

แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือไปยังศูนย์แพทย์ชั้นคลินิกของโรงพยาบาลประจำ จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนสอนนักศึกษาแพทย์ควบคู่กันไป และการจัดประชุมครั้งนี้ยังให้ความสำคัญต่อการเปิดหน่วยบริการรับส่งต่อ และการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกในปี 2563 อีกด้วย อันจะเป็นการจุดประกายให้มีการพัฒนาและยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล จ.นราธิวาส ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญจะทำให้ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ สามารถเปิดหรือจัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ให้เต็มรูปแบบตามแผนที่กำหนดไว้
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...