xs
xsm
sm
md
lg

กอ.รมน.จัดโครงการธรรมะสอนใจ เดินสายถวายบุญ ไหว้พระ 9 วัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดโครงการ “ธรรมะสอนใจ เดินสายถวายบุญ ไหว้พระ 9 วัด” ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ปลูกฝังการเรียนรู้เรื่องหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปปฏิบัติในครอบครัวและชุมชน มีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมโครงการรวม 80 คน

ซึ่งคณะดังกล่าวจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมไหว้พระ 9 วัด ในพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง ประกอบด้วย วัดแหลมพ้อ อำเภอเมือง วัดเขาน้อย อำเภอสิงหนคร วัดจะทิ้งพระ วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา วัดศรีทวี วัดพระมหาธาตุ อำเภอเมือง วัดธาตุน้อย วัดมะนาวหวาน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดเขาอ้อ และเยี่ยมชมอุทยานนกน้ำทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...