xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจการแผ่นดินลุยแก้ปัญหาที่ดินบนเกาะสุกร กรณีออกโฉนดทับซ้อนที่สาธารณะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ตรัง - ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ จ.ตรัง เร่งแก้ไขปัญหารุกที่สาธารณะบนเกาะสุกร กรณีมีการออกโฉนดทับซ้อนที่ดินสาธารณะ พบเดิมเป็นคลองกว้างกว่า 10 เมตร ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันใช้ประโยชน์

วันนี้ (5 ก.ค.) นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พ.ต.อ.วีรวิทย์ จันทร์จำเริญ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายประทีป เจริญพร ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการที่ดินรัฐ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว ปลัดอำเภอปะเหลียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการออกโฉนดที่ดินทับคลองสาธารณประโยชน์ และกรณีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองสาธารณประโยชน์ (คลองเปลวโต๊ะบู) ล่าช้า ณ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เร่งแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินทับซ้อน รวมถึงการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วต่อไป
 

 
นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาจากการร้องเรียนเกี่ยวกับการถือครองที่ดินในพื้นที่ ต.เกาะสุกร ที่มีการออกโฉนดทับซ้อนที่ดินสาธารณะ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแจ้งว่า บริเวณที่เป็นปัญหานั้น เดิมเป็นคลองสาธารณประโยชน์ขนาดใหญ่ กว้างกว่า 10 เมตร ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างหมู่ 1 และหมู่ 3 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน เคยใช้เป็นเส้นทางสัญจร และเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร แต่ต่อมา มีผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาอ้างสิทธิถือครองที่ดิน และมีการกั้นเขตรั้ว และทำการถมดินทับคลองสาธารณประโยชน์ดังกล่าว ทำให้ชุมชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบ

เบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร ซึ่งเป็นผู้ดูแลที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ รายงานถึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว ได้ดำเนินการรังวัดที่ดินแปลงดังกล่าว ตามเอกสารสิทธิที่ดินที่มีการครอบครองแล้ว โดยมีผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร และผู้แทนนายอำเภอปะเหลียน เป็นผู้ชี้แนวเขตที่ดินร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว แต่ยังไม่ปรากฏเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวมาร่วมชี้แนวเขตที่ดินแต่อย่างใด

ซึ่งล่าสุด สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว ได้ส่งผลการรังวัดเบื้องต้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบแล้ว จึงได้ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงรับฟังสภาพปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากเป็นปัญหาเรื้อรัง และยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิม และอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นรายได้หลักของประชาชนบนเกาะสุกร
 

 
ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เล็งเห็นความสำคัญของผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตชุมชน เนื่องจากที่สาธารณประโยชน์คือสมบัติของแผ่นดิน ทุกคนมีสิทธิใช้ร่วมกัน จะมีผู้หนึ่งผู้ใดยึด และครอบครองไม่ได้ ดังนั้น หากเกิดข้อผิดพลาดทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ไขปัญหา แสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกันอย่างจริงจัง ซึ่งมติในที่ประชุมระบุว่า จากหลักฐานบุคคล และเอกสาร เชื่อว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นคลองสาธารณะ จึงได้มอบหมายให้อำเภอปะเหลียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหารือร่วมกับเจ้าของที่ดินปัญหา และผู้ร้องเรียน หาทางประนีประนอมแก้ไขปัญหาแนวเขตดังกล่าวได้ โดยให้ที่ดินดำเนินการและรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน แต่หากประนีประนอมไม่ได้ ให้จังหวัดสั่งการตามขั้นตอน และให้นำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) จังหวัดตรังโดยเร็ว เพื่อคลี่คลายปัญหา และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...