xs
xsm
sm
md
lg

นราธิวาสจัดเที่ยวบินพิเศษฮัจญ์บินตรงสู่ซาอุดีอาระเบีย ปีที่ 7

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
นราธิวาส - นราธิวาสจัดเที่ยวบินพิเศษฮัจญ์เที่ยวบินแรกบินตรงสู่ท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ต่อเนื่องปีที่ 7 สรุปยอดรวมชาวไทยมุสลิมทั้งประเทศที่เดินทางประกอบพิธีฮัจญ์ปีนี้ จำนวน 4,325 คน

วันนี้ (4 ก.ค.) นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอรุณ บุญชุม รองประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนนับหมื่นร่วมในพิธี

สำหรับการจัดเที่ยวบินพิเศษที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ได้รับบุญอย่างเต็มที่ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส โดยในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 7 ซึ่งการบินไทยได้จัดเที่ยวบินพิเศษ จำนวน 9 เที่ยวบินๆ ละ 289 คน ในระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค.62 มีผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญทั้งสิ้น 2,601 คน ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส ไปยังท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
 

 
ซึ่งในวันนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินแรก ที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานนราธิวาส ในเวลา 10.35 น. คือ เที่ยวบินแอร์บัส A330-300 ถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในเวลา 16.40 น. ส่วนเที่ยวบินที่ 2 ในวันนี้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส ในเวลา 15.35 น. ถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในเวลา 21.40 น. 

โดยในปีนี้มีชาวไทยมุสลิมที่เดินทางประกอบพิธีฮัจญ์จำนวนทั้งสิ้น 8,462 คน เป็นพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3,892 คน เป็นพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,305 คน และมีพี่น้องมุสลิมที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานนราธิวาส จำนวน 2,601 คน จึงกล่าวได้ว่า “ฮัจญ์” เป็นแหล่งรวมประชาคมโลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในภารกิจที่ศาสนาอิสลามกำหนด

ซึ่งรัฐบาลไทยโดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยดีตลอดมา เพื่อแสดงถึงความแน่วแน่ของการส่งเสริมกิจการฮัจญ์ และได้ประกาศใช้ พ.ร.บ ส่งเสริมกิจการฮัจญ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีระเบียบข้อบังคับเงื่อนไขหรือมาตรการใดๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้ความคุ้มครองให้พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และได้ประกอบศาสนกิจอย่างสมบูรณ์
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...