xs
xsm
sm
md
lg

ศอ.ปส.พัทลุง ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชน สังคมดี ประเทศชาติเจริญ ที่ห้องประชุมเพชรทอง โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพัทลุง (ศอ.ปส.จ.พท.) ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด

ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด ตลอดจนปลุกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 1 วัน รวมผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 7,000 คน โดยมี พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา คุณหมอนักพูดชื่อดังผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...