xs
xsm
sm
md
lg

ชาวหินล้านงาม จ.ยะลา ร้องขอทำถนนเพื่อการท่องเที่ยว และใช้สัญจรทำมาหากิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ยะลา - รอง ผบ.ฉก.ยะลา ลงพื้นที่รับปัญหาจากชาวบ้านหินล้านงาม อ.ยะหา จ.ยะลา ร้องขอทำถนนเพื่อนำนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ และใช้สัญจรไปมาในทุกวัน หลังพยายามเดินหน้าโครงการมาแล้วหลายครั้ง แต่ยังติดปัญหาในเขตป่าสงวน และป่าถาวร

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้ลงพื้นที่เยี่ยม และให้กำลังใจชาวบ้าน พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ โดยมี นายภูมิอ้น พวงรัตน์ ผอ.กองช่าง อบต.ตาชี สมาชิก อบต.หมู่ 5 ตาชี เจ้าหน้าที่ป่าไม้นราธิวาส ที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา นายซัยนูนอาบีดีน ยะผา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.ยะหา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 และคณะ ชรบ.หมู่ 8 รวมทั้งชาวบ้านหมู่ 8 เจาะกลาดี ต.ยะหา และชาวบ้านตาชี ต.ตาชี ร่วมกันต้อนรับ และแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาโดยเร็ว

ในโอกาสนี้ ทางชาวบ้านได้เรียกร้องขอให้ พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ติดตามความคืบหน้า รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความรวดเร็วในการสร้างถนนสายหินล้านงาม หมู่ 5 ต.ตาชี อ.ยะหา ไปสุดสายถึงบ้านเจาะกลาดี หมู่ 8 ต.ยะหา ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
 

 
พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า ในส่วนของตัวแทนหน่วยเฉพาะกิจยะลา ก็ได้ลงพื้นที่บริเวณหินล้านงาม หมู่ 5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา มาดูในพื้นที่จริง กรณีที่ชาวบ้านต้องการสร้างถนนคอนกรีต ความกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อเป็นเส้นทางสัญจร เบื้องต้น จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ในเขตของป่า และในเขตของป่าไม้ถาวร ซึ่งวันนี้ก็มาดูในพื้นที่จริง หลังจากนี้ ก็จะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสอบถามไปทางเขตป่าไม้นราธิวาส ซึ่งดูแลเขตพื้นที่ตรงนี้ เพื่อสอบถามว่าสามารถที่จะดำเนินการสร้างถนนได้หรือเปล่า และจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ด้าน นายภูมิอ้น พวงรัตน์ ผอ.กองช่าง อบต.ตาชี สมาชิก อบต.หมู่ 5 ตาชี กล่าวว่า โครงการสร้างถนนคอนกรีตตรงนี้ ก่อนหน้านี้ทาง อบต.ตาชี ก็ได้ดำเนินการตามงบประมาณที่มีอยู่ ปัจจุบันเราต้องดำเนินการขออนุญาตจากป่าไม้ก่อน เพราะพื้นที่ที่จะดำเนินการนี้อยู่ในเขตป่าสงวน และป่าถาวร จึงจำเป็นต้องดำเนินการขออนุญาต ถ้าไม่ขออนุญาตเราไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ ถ้าหากข้อระเบียบตรงนี้สามารถผ่านได้ เราก็จะรีบแก้ปัญหาให้แก่ชาวบ้านโดยเร็วทันที

เจ้าหน้าที่ป่าไม้นราธิวาส ที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา กล่าวว่า เส้นทางขึ้นเขาหินล้านงาม หมู่ 5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา จะติดในส่วนของป่าสงวน และป่าถาวร ซึ่งโดยปกติแล้วสามารถดำเนินการขออนุญาตจากผู้อำนวยการกรมป่าไม้นราธิวาสได้ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพียงแค่ทำตามระเบียบขออนุญาตให้ถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ก็ถือว่าสามารถทำได้ เพราะสิ่งที่จะทำคือทำให้ประชาชน เป็นประโยชน์ของประชาชน

ยกตัวอย่างเช่น ที่เหมืองลาบู ทางท้องที่ได้มีการขยายถนน และตัดต้นไม้ใหญ่ๆ จำนวนมาก ยังสามารถขออนุญาตทำได้ ซึ่งตรงนั้นก็ยังติดในเขตป่าสงวนเหมือนกัน ที่นี่ไม่ได้ทำลายป่าไม้ ไม่ได้ขยายถนนกว้างมากมาย เพียงแค่ทำให้ชาวบ้านสามารถขึ้นลงไปทำงานได้ และไปกรีดยาง หรือเก็บผลผลิตที่ปลูกลงมาได้อย่างสะดวก ก็ถือว่าทุกฝ่ายน่าจะสามารถร่วมกันทำได้
 

 
นายซัยนูนอาบีดีน ยะผา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.ยะหา จ.ยะลา กล่าวว่า ชาวบ้านที่นี่อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี ที่ดินตรงนั้นมีทั้งของคนไทยพุทธ และของคนมุสลิม เวลาทำมาหากินหรือในตอนเช้า ทุกคนมีอะไรก็จะแบ่งปันกัน ก็จะช่วยเหลือกัน วันนี้มีทั้งไทยพุทธ และมุสลิมที่มาร่วม

“ถนนสายบ้านเจาะกลาดี ไปถึงหินล้านงาม และจากหินล้านงามไปถึงตาชี ก็ถือว่ามีความสำคัญต่อชาวบ้านมาก และทางชาวบ้านก็ได้เรียกร้องมานานแล้วหลายปี อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านโดยเร็ว”

นางรอกีเยาะ อาบู ประธานชุมชนหินล้านงาม หมู่ 5 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา กล่าวว่า ชาวบ้านต้องการถนนมานานแล้วเกิน 15 ปี แต่หลายๆ ครั้งที่ชาวบ้านออกมาเรียกร้องกลับไม่มีความคืบหน้าเลย ล่าสุด ที่ผ่านมาทางชุมชนมีการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดการท่องเที่ยว จนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมปีนเขาหินล้านงามทั้งปีทุกสัปดาห์ เพื่อขึ้นไปชมแสงแรก และแสงสุดท้าย เมื่อถึงช่วงกลางคืนก็จะเห็นไฟฟ้าจากชุมชนเชิงเขา และบางช่วงก็จะมีแสงดาวเต็มท้องฟ้า มันสวยมาก นักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ และต่างพื้นที่ต่างเดินทางมาต่อเนื่อง ชาวมาเลเซีย และชาวอินโดนีเซีย ก็เคยมานอนที่นี่ แต่ปีนี้เราต้องปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา เพราะปีนี้ฝนตกมากกว่าปีที่ผ่านมา ถนนพังจนทำให้รถไม่สามารถขึ้นได้ ทางชุมชนจึงคุยกันว่าต้องปิดเพื่อความปลอดภัย

“วันนี้ พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา มาเยี่ยม และให้กำลังใจชาวบ้าน จึงได้ขอให้ช่วยเหลือสอบถามความคืบหน้า และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยทำถนนให้รถสามารถวิ่งขึ้นแล้วปลอดภัยกว่าทุกวันนี้ เพราะตอนนี้ทุกครั้งที่มีฝนตก ชาวบ้านก็จะต้องมาร่วมกันซ่อมถนนก่อนทุกครั้งที่จะขึ้นไปกรีดยาง หรือเก็บผลไม้ทั้งทุเรียน ลองกอง สะตอ พวกเราหวังว่าทุกคนจะเห็นใจชาวบ้าน เพราะถนนเส้นนี้นอกจากจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้ว ทุกๆ วันจะเป็นเส้นทางทำมาหากินของชาวบ้านกว่า 200 คน ที่ต้องใช้ถนนสายนี้ขึ้นลงทุกวัน”
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...