xs
xsm
sm
md
lg

รองผู้ว่าฯ สงขลา นำคณะลงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านแรงงานกับสถานประกอบการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านแรงงานกับสถานประกอบการ เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (25 มิ.ย.) นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นหัวหน้าคณะ นำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาทิ นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา, นายธุวานนท์ ดวงจักร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 9 ฯลฯ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจง แนะนำ ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านแรงงาน ระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดสงขลา กับสถานประกอบการ เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริษัท กรีนริเวอร์ พาเนล ประเทศไทยจำกัด เลขที่ 222 หมู่ 4 ถนนสายเอเชีย ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
 

 
นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายสำคัญในการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนการทำงานในรูปแบบบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่ จ.สงขลา จึงได้จัดทำโครงการประชุมชี้แจง แนะนำ ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านแรงงาน ระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดสงขลา และสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดสงขลา และสถานประกอบการ โดยการประชุมชี้แจงแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน พร้อมตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติของของสถานประกอบการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายด้านแรงงาน
 

 
โดยมีประเด็นการตรวจเยี่ยม อาทิ การศึกษากระบวนการผลิต, ผลประกอบการ, สภาพการทำงานของลูกจ้าง, ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข, การให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายด้านแรงงาน โดยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ของจังหวัดสงขลา อาทิ ด้านการจัดหางาน, การใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย, ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน, ด้านคุ้มครองแรงงานความปลอดภัยในการทำงาน, ด้านการประกันสังคม และการเยี่ยมชมการผลิต เป็นต้น

สำหรับบริษัท กรีนริเวอร์ พาเนล ประเทศไทยจำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 4 ถนนสายเอเชีย ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ลักษณะการประกอบกิจการ ผลิตและส่งออกไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด โดยมีแรงงาน จำนวน 485 คน แบ่งเป็นแรงงานไทย จำนวน 275 คน แรงงานต่างด้าว 210 คน (สัญชาติเมียนมา 152 คน และสัญชาติอื่นๆ 58 คน) ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...