xs
xsm
sm
md
lg

ชาวจะนะยังไม่มั่นใจ “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมฯ” เผยเคยถูกหลอกหลายครั้งจากรัฐ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชาวจะนะ จ.สงขลา ระบุยังไม่มั่นใจ “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” จากโครงการการขยายผลเมืองต้นแบบที่ 4 เผยเคยถูกหลอกจากรัฐบาลมาแล้วหลายครั้ง ทั้งโครงการโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย และโรงไฟฟ้าจะนะ ที่เกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้

วันนี้ (25 มิ.ย.) ที่อาคารการศึกษานอกโรงเรียน บ้านคลองข่า หมู่ 1 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา คณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจกับสังคม องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมี นายชานนท์ เจะหะมะ เป็นประธาน และคณะ ได้จัดเวทีเพื่อสร้างความเข้ากับชาวบ้าน ในโครงการการขยายผลเมืองต้นแบบที่ 4 ที่ ครม.ได้อนุมัติให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการตามโครงการพัฒนา โดยการเลือก อ.จะนะ จ.สงขลา ให้เป็น “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” โดยมี นายปรีชา แดงหลี แกนนำชาวบ้าน ครู กศน. โต๊ะอิหม่ามในพื้นที่ และชาวบ้าน 120 คน เข้าร่วมเวทีรับฟังรายละเอียดของโครงการ และแสดงความคิดเห็นต่อขบวนการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมก้าวหน้าในอนาคต

สำหรับโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ครม.ได้อนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยขยายจากเมืองต้นแบบที่ 1-2 และที่ 3 ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ยะลา และ จ.นราธิวาส และได้เลือก อ.จะนะ เป็นเมืองต้นแบบที่ 4 ของ จ.สงขลา ซึ่งจะมีการพัฒนาพื้นที่ใน ต.นาทับ ตลิ่งชัน และ ต.สะกอม ให้เป็นเขตเศรษฐกิจ เป็นอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยที่ประชุมได้ลงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการให้ผู้ร่วมเวทีรับฟัง เพื่อให้ทราบรายละเอียดในเบื้องต้น และเปิดโอกาสให้มีการซักถาม และเสนอความเห็น
 

 
ซึ่งผู้เข้าร่วมเวทีส่วนใหญ่ต่างเสนอความคิดเห็น ถ้ามีการลงทุนจริงต้องคำนึงถึงประชาชนในพื้นที่ ต้องให้ประชาชนในสาขาอาชีพต่างๆ มีส่วนร่วมในทุกด้าน มีการเสนอให้ อ.จะนะ เป็นพื้นที่ “เศรษฐกิจพิเศษ” ที่ต้องมีลักษณะไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นๆ ต้องสร้างความมั่นใจกับคนในพื้นที่ ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วน รวมทั้งต้องดูแลในเรื่องผลกระทบ และการเสียโอกาสของคนในพื้นที่ รวมทั้งต้องมีการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาคนทั้งในด้านการศึกษา และอาชีพ ก่อนที่จะมีการลงทุนเกิดขึ้น

ผู้เข้าร่วมเวทีหลายรายได้สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นบทเรียนของคนในพื้นที่ เช่น โครงการโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย และโรงไฟฟ้าจะนะที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งในการเข้ามารับฟังความคิดเห็น ต่างเสนอประโยชน์ที่สวยหรูกับประชาชน ทั้งเรื่องของเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชน การให้โอกาสคนในพื้นที่มีงานทำ แต่สุดท้ายหลังจากการเข้ามาดำเนินการ มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขระเบียบต่างๆ จนไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกับคนในพื้นที่ แม้แต่โอกาสของการได้งานทำ ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่รับปาก มีคนในพื้นที่เพียงไม่กี่คนที่ได้ทำงานในโครงการเหล่านั้น ซึ่งเป็นแรงงานระดับล่าง

ขณะที่ นายชานนท์ และนายปรีชา แดงหลี ซึ่งเป็นแกนนำชาวบ้าน ได้รวบรวมรายละเอียดถึงข้อวิตก และข้อเรียกร้อง ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมเวที มีการบันทึกรายละเอียดทุกประเด็นของเวที เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน และเขียนรายงานให้กับเลขาธิการ ศอ.บต. และ ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อเป็นข้อมูลของการลงพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเบื้องต้น
 

 
นายชานนท์ กล่าวว่า หน้าที่ของคณะทำความเข้าใจกับประชาชน คือการนำรายละเอียดของโครงการมอบแจ้งให้ประชาชนทราบว่า ในอนาคตพื้นที่ อ.จะนะ จะเป็นเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ตามรายละเอียดของโครงการว่ามีการลงทุนในด้านใดบ้าง รวมทั้งสิ่งที่ประชาชนจะได้รับจากการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส่วนชาวบ้านจะคิดเห็นอย่างไรเป็นสิทธิของชาวบ้าน ทีมงานของเรามีหน้าที่ในการให้รายละเอียดให้ชาวบ้านเข้าใจให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลในการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีการฟันธงว่าโครงการนี้ต้องเกิดแน่นอน เพราะการจะเกิดหรือไม่เกิดเป็นการตัดสินใจของประชาชนเจ้าของพื้นที่

สำหรับขอบข่ายในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ในโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต จะมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนใน 31 หมู่บ้าน 3 ตำบล คือ ต.นาทับ สกอม และ ต.ตลิ่งชั้น โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ก่อนที่จะสรุปความเห็นของประชาชนให้กับเลขาธิการ ศอ.บต. และ ผอ.รมน.ภาค 4 ได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...