xs
xsm
sm
md
lg

ทช.เร่งรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมชายหาดพุมเรียง แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังสุราษฎร์ธานี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สุราษฎร์ธานี - สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ และปลูกป่าชายเลน เพื่อเร่งรักษาสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายฝั่งหาดพุมเรียง แหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อเสียงของอำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

นายวิชัย สมรูป ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสุราษฎร์ธานี นำผู้นำชุมชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา กว่า 500 คน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ประกอบด้วยลูกปลากะพงขาว จำนวน 30,000 ตัว ลงทะเลบริเวณปากอ่าวคลองพุมเรียง นอกจากนั้นร่วมกันเก็บขยะที่บริเวณชายหาดยาวกว่า 1 กิโลเมตร และร่วมกันปลูกต้นโกงกางใบเล็กและใบใหญ่ เพื่อสัตว์น้ำได้มาแพร่ขยายพันธุ์และเป็นการกัดเซาะชายฝั่งของแหล่งเที่ยวที่สำคัญของอำเภอไชยา

นายวิชัย กล่าวว่า วันทะเลโลก World Ocean Day เกิดขึ้นในปี 2562 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล และในปีนี้ก็เป็นเวลา 27 ปี แล้ว ที่คณะทำงานกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ อาทิ อุทยานสัตย์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล เราทุกคนควรรับรู้ถึงวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมสากล และเพื่อแสดงความเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลของท้องถิ่นตนเอง

โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรม ที่ให้ประชาชนและนักเรียน ได้มีส่วนร่วมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้ประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายความมือต่างๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมกับจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตลอดจนป่าชายเลนของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและความมั่นคงของชาติ
 
อดีตที่ผ่านมาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก เช่น การบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าชายเลน การจับสัตว์น้ำอย่างไร้ขีดจำกัด ปัญหาขยะชายหาด ขยะที่ตกค้างในทะเล ประกอบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น น้ำเสีย มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อความสมดุล ของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นอย่างมาก

ดังนั้นพวกเราในฐานะประชาชนชาวไทย ควรร่วมมือกันเพื่อพิทักษ์รักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยตลอดไป ดังคำขวัญของวันทะเลโลกในปีนี้คือ “Gender and the Ocean” ทะเลเท่าเทียม หมายถึง การส่งเสริมความเท่าเทียมกันในทุกเพศ ทุกวัย เน้นพลังหญิงละชาย กระตุ้นจิตสำนึกเพื่อรักษา หวงแหน ใส่ใจ ดูแล ท้องทะเล และทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง เป็นการร่วมขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...