xs
xsm
sm
md
lg

สาธารณสุขอำเภอเบตง จ.ยะลา จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพอนามัยผู้เดินทางไปฮัจญ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอเบตง เพื่อให้ผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีความรู้ในการเตรียมตนเอง และการดูแลสุขภาพ ทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างประกอบพิธีฮัจญ์ และเดินทางกลับ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย การเกิดภาวะแทรกซ้อน และการสูญเสียชีวิตของผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ให้การประกอบกิจพิธีฮัจญ์เป็นไปอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งแนะผู้นำกลุ่มในการนำพาผู้ประกอบกิจการฮัจญ์จำเป็นต้องมีความรู้ สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในเขต อ.เบตง จ.ยะลา จำนวน 89 คน
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...