xs
xsm
sm
md
lg

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบตง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ยะลา -อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบตง ตามมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติเรื่องสังคมสูงอายุ ตั้งเป้าขยายโรงเรียนผู้สูงอายุให้ครบในทุกตำบล

วันนี้ (20 มิ.ย.) ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบต อ.เบตง จ.ยะลา นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบตง) เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เป็นเครือข่ายผู้สูงอายุประเทศไทย ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมี นายทวีป จิรรัตนโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบตง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบตง กว่า 70 คน ให้การต้อนรับ
 

 
นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในรูปแบบการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในชุมชน เป็นการจัดสวัสดิการสังคมและด้านการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีโรงเรียนผู้สูงอายุกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ กว่า 2,000 แห่ง รองรับผู้สูงอายุที่เข้ามาเรียนรู้แล้วจำนวน 75,221 คน

ในอนาคตทางกรมกิจการผู้สูงอายุ มีเป้าหมายที่จะขยายโรงเรียนผู้สูงอายุให้ครบในทุกตำบลทั่วประเทศ จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องต่อผู้เรียน รองรับกลุ่มสูงอายุ เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติเรื่อง “สังคมสูงอายุ” ต่อไป
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...