xs
xsm
sm
md
lg

สงขลาเตรียมเปิดทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัมเป็น 24 ชม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลา เตรียมเปิดทดลองขยายเวลาทำการของด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง เริ่มเที่ยงคืนของวันนี้ (17 มิ.ย.)

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม เป็นหนึ่งใน 10 ด่านศุลกากรชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่สำคัญ เมื่อปี 2561 การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย มีมูลค่า 571,927.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.85 ของมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา) โดยด่านศุลกากรสะเดา เป็นด่านที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดในบรรดาด่านศุลกากรชายแดนไทย-มาเลเซียทั้งหมด

ในปี 2561 มีมูลค่าการค้าทั้งสิ้น 376,892.26 ล้านบาท (ส่งออก 172,317.30 ล้านบาท และนำเข้า 204,574.97 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 65.89 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และร้อยละ 33.51 ของมูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยที่ผ่านด่านสะเดา ได้แก่ ยางธรรมชาติ เครื่องประมวลผลข้อมูล ส่วนประกอบเครื่องจักร เครื่องสันดาปภายใน และสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องประมวลผลข้อมูล อุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกเสียง ส่วนประกอบเครื่องจักร เครื่องยนต์สันดาป
 

 
ทั้งนี้ แต่เดิมด่านศุลกากรสะเดา เปิดทำการเวลา 05.00 น. และปิดเวลา 23.00 น. (เวลาท้องถิ่นไทย) การขยายเวลาทำการเป็น 24 ชั่วโมง จะมีระยะเวลาทดลอง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ถึง 16 กันยายน 2562 จะครอบคลุมเฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ และประเภทรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถพ่วง โดยจำกัดจำนวนคนบนรถเพียง 2 คน คือ คนขับรถ และผู้ช่วยคนขับรถ ทั้งนี้ ได้กำหนดพิธีขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม ในวันนี้ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน ระหว่างเวลา 23.00-00.00 น. (เวลาท้องถิ่นไทย)

สำหรับการขยายเวลาทำการของด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง ถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกในความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการอำนวยความสะดวกแก่การขนส่งข้ามพรมแดน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ซึ่งจะกลายเป็นต้นแบบในการพัฒนาความเชื่อมโยงการค้า และการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ต่อไป

การขยายเวลาทำการของด่านศุลกากรสะเดาเป็น 24 ชั่วโมง ถือเป็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมจากการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 และสะท้อนถึงความร่วมมืออย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทย และรัฐทางภาคเหนือของมาเลเซีย เพื่อให้เกิดความเจริญ ความสงบสุข และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยด้วย
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...