xs
xsm
sm
md
lg

“หาดทิพย์” เดินหน้าสานต่อสร้างฝายชะลอน้ำ และระบบประปาภูเขาที่นครศรีฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “โค้ก-หาดทิพย์” เดินหน้าสานต่อสร้างฝายชะลอน้ำ และระบบประปาภูเขา #2 ในพื้นที่ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช พร้อมจับมือชุมชนแก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำหลากของลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อเร็วๆ นี้ที่ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ และประปาภูเขา ต้นน้ำสายน้ำชะอวดลุ่มน้ำปากพนัง ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริหารงานทั่วไป บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ชาวบ้านชุมชนบ้านหลังอ้ายหมี นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี และเครือข่ายอาสาสมัครหาดทิพย์ จำนวนกว่า 300 คน ร่วมกันเริ่มต้นทำฝายชะลอน้ำ จำนวน 10 ฝาย และระบบประปาภูเขา จำนวน 1 จุด

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์โคคา-โคลา ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนบ้านควนไม้บ้อง และเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ และประปาภูเขา ต้นน้ำสายน้ำชะอวดลุ่มน้ำปากพนัง ครั้งที่ 2 มีเป้าหมายระยะยาวตลอดปี 2562 จะสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่ม จำนวน 30 ฝาย และสร้างประปาภูเขาเพิ่ม จำนวน 5 จุด โดยสร้างเป็นรูปแบบฝายหินปูนดินซีเมนต์ เพื่อลดความรุนแรงของน้ำในฤดูน้ำหลาก และกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ฝืนป่า พร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล เฝ้าระวัง ฟื้นฟูสายน้ำ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 

 
สำหรับในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการชุมชนบ้านควนไม้บ้อง และโค้ก-หาดทิพย์ ร่วมมือกันลดปัญหาภัยแล้ง และความรุนแรงของน้ำในฤดูฝนที่ชุมชนประสบปัญหามาเป็นระยะเวลายาวนานในพื้นที่ชุมชนบ้านควนไม้บ้อง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจากการสัมปทานป่าไม้ สัมปทานเหมืองแร่ในอดีต โดยหาดทิพย์ได้เข้ามาให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อป้องกันความแห้งแล้งของต้นน้ำสายน้ำชะอวด ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 30 ฝาย และระบบประปาภูเขา 5 จุด เมื่อสิ้นสุดโครงการชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการอย่างชัดเจน สามารถบรรเทาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร รวมทั้งชะลอการไหลของน้ำในฤดูน้ำหลาก สร้างความชุ่มชื้น คืนฝืนป่า และคืนความสมดุลของระบบนิเวศลุ่มน้ำโดยทางตรง จำนวน 9 ตำบลในเขต อ.ชะอวด และทางอ้อม จำนวน 31 ตำบลในเขต อ.เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง และ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

นายพยุงศักดิ์ วรรโณทัย คณะกรรมการชุมชนบ้านควนไม้บ้อง กล่าวว่า ช่วงหน้าแล้งสายน้ำในห้วยแห้งเป็นฝุ่นแดง หน้าฝนน้ำหลาก ถนนขาดสัญจรไม่ได้ ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างกติกาชุมชนดูแลฝืนป่า รวมทั้งได้ทดลองการทำฝายชะลอน้ำในรูปแบบต่างๆ และพบว่ารูปแบบที่เหมาะสม คือฝายหินปูนดินซีเมนต์ที่มีความแข็งแรง ต้านความแรงของน้ำ และไม่รั่วซึม แต่ยังขาดงบประมาณ ด้วยความตั้งใจ และความร่วมมือของชาวบ้าน เราจึงได้รับการสนับสนุนจากโค้ก-หาดทิพย์ ทำให้เราได้ฝายที่มีคุณภาพ มีน้ำล้นตลอดทั้งปี เพียงพอสำหรับใช้ในครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้ความชุมชื่นกลับสู่ฝืนดิน และยืนยันความสำเร็จเมื่อหน้าแล้ง 3-4 เดือนที่ผ่านมา หมู่ 9 ต.วังอ่าง ไม่อดน้ำ ไม่ต้องขอน้ำจากหน่วยงานภายนอกเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี รู้สึกดีใจ ภูมิใจมากที่หาดทิพย์ได้เข้ามาช่วยเหลือมาเป็นเพื่อนคู่คิด ช่วยต่อชีวิตให้แก่ชาวบ้านให้กลับมามีความสุขอีกครั้ง
 

 
ด้าน ร.ต.อ.กั้น รักนิ่ม ครูใหญ่ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 230 เมตร การเดินทางสัญจรทุรกันดาร เป็นพื้นที่ลาดชัน ช่วงหน้าแล้งจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้ประมาณ 3-4 เดือน ชาวบ้านต้องลงไปขนน้ำจากหมู่บ้านในพื้นราบขึ้นมาใช้ หรือไม่ก็รอน้ำจาก อบต.วังอ่าง ในช่วงหน้าฝนก็ใช้วิธีการรองน้ำฝนเพื่อเก็บไว้ใช้ ส่วนของโรงเรียนเองก็อยู่ในสภาพขาดแคลนน้ำอย่างหนักเช่นกัน ขอขอบคุณบริษัท หาดทิพย์ หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายที่เข้ามาช่วยทำฝายชะลอน้ำ และสร้างประปาภูเขาให้แก่โรงเรียนในวันนี้ เพราะหลังจากสร้างฝายเสร็จ นักเรียน และครูจะมีน้ำใช้ที่เพียงพอ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ขณะที่ นายธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริหารงานทั่วไป บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากความสำเร็จที่ชุมชนควนไม้บ้องได้รับจากกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ และระบบประปาภูเขา ในปี 2561 โค้ก-หาดทิพย์ ได้ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนบ้านควนไม้บ้อง และเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อีกครั้ง โดยในปีนี้ได้ขยายผลถึงชุมชนบ้านหลังอ้ายหมี ต.วังอ่าง และบ้านทุ่งโชน บ้านห้วยยวนเหนือ ต.เขาพระทอง ที่ประสบปัญหาเดียวกัน ซึ่งในครั้งนี้ได้สร้างประปาภูเขา 1 จุด ที่จะส่งน้ำตรงไปที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครู และนักเรียน ให้มีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ และฝายชะลอน้ำ และประปาภูเขารวม 34 ตัว จะทำให้พี่น้องชาวบ้านกว่า 300 ครัวเรือนมีความสุขมากขึ้น
 

 
“หาดทิพย์” มุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน เป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดโครงการต่างๆ สืบสานเจตนารมณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากสินค้ากระบวนการผลิต และการปฏิบัติงานของเรา โดยเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยที่สุด การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมสูงสุด ตลอดจนการอนุรักษ์ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และดำรงความมุ่งหมายที่จะให้ “หาดทิพย์” และชุมชนใน 14 จังหวัดภาคใต้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...