xs
xsm
sm
md
lg

กรมประชาสัมพันธ์นำทีมนักข่าวสำรวจท่าอากาศยานเบตง หวังขยายภาพลักษณ์กระตุ้นเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ยะลา - สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้แทนสื่อมวลชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง เพื่อสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ ขยายภาพลักษณ์ที่ดี ในการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (13 พ.ค.) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ได้นำคณะผู้แทนสื่อมวลชน จำนวน 35 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเมืองต้นแบบอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของโครงการด้านต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างสนามบินเบตง โรงไฟฟ้าชีวมวล การปลูกผักน้ำ การเลี้ยงปลานิลน้ำไหล การพัฒนาจุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และอีกหลายสถานที่ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2562 เพื่อสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ ขยายภาพลักษณ์ที่ดี ในการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำมาขยายผลเผยแพร่ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุนทั้งในและนอกพื้นที่ได้รับทราบกันอย่างกว้างขวาง
 

 
ก่อนที่จะร่วมสัมมนาสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เน้นสร้างความเข้าใจแนวนโยบายการแก้ไขปัญหา พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และปลุกพลังจิตอาสาสร้างสรรค์ผลงานขยายภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายอะห์ลัน เจะฮะ วิศวกรโยธาภาคสนาม กล่าวว่า ความคืบหน้าในการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง บนเนื้อที่ 920 ไร่ อยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองเบตงประมาณ 12 กิโลเมตร ขณะนี้มีความคืบหน้าในภาพรวมกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ โดยตั้งเป้าจะให้แล้วเสร็จในต้นปี 2563 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในส่วนของโครงสร้างหลักใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางวิ่ง ลานจอดเครื่องบิน ทางขับ ส่วนอาคารประกอบอื่นๆ กำลังเร่งก่อสร้าง เช่น ถนนภายในสนามบิน อาคารดับเพลิง อาคารเครื่องมือกล อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ อาคารผู้โดยสาร ลานจอดรถ ป้อมยาม เป็นต้น คาดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2562
 

 
ในส่วนของรันเวย์ สร้างเป็นรันเวย์ระยะทาง 1,800 เมตร มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะลงจอดได้เฉพาะเครื่องบินเล็ก ขนาด 80 ที่นั่ง แต่จากการที่นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ให้ขยายรันเวย์อีก 300 เมตร เป็น 2,100 เมตร จะทำให้สนามบินเบตงสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่มากกว่า 80 ที่นั่ง พร้อมรองรับสายการบินทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งหากเป็นไปตามแผนที่วางไว้สนามบินจะสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 และเปิดใช้ภายในปี 2563 ซึ่งขณะนี้มีสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้ความสนใจที่จะเปิดทำการบิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเส้นทางการบิน

สำหรับท่าอากาศยานเบตง (Betong Airport) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบในหลักการให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ในวงเงิน 1,900 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี (2559-2562) ซึ่งเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ลำดับที่ 29 สังกัดกรมท่าอากาศยาน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคมนาคมในพื้นที่ อ.เบตง ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ไม่สะดวกต่อการเดินทาง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตามนโยบายสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...