xs
xsm
sm
md
lg

สนช.ร่วมกับ ศอ.บต.จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep South Innovation Business Coaching Program) พร้อมด้วย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวต้อนรับ โดยมี ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) น.ส.ดาริน สุขเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาคและภาคใต้ นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ ศอ.บต. ผู้ประกอบการ และกลุ่มนักธุรกิจที่เข้าร่วมอบรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของเข้าร่วมกิจกรรม ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต.
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...