xs
xsm
sm
md
lg

แลนด์สไลด์! สรุปสนามใต้ “เสาไฟฟ้า” ล้มระเนระนาดเกินครึ่ง มนต์คารวะแผ่นดิน “ลุงกำนัน” ดันผุดได้แค่ 1

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พรรคประชาธิปัตย์เปิดตัว 50 ผู้สมัครภาคใต้ (แฟ้มภาพ)
 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ - ผลอย่างไม่เป็นทางการ 14 จังหวัดภาคใต้ ปชป.เหลือไม่ถึงครึ่ง พปชร.ปักธงเกิน 10 ที่นั่ง ภท.ไม่ขี้เหร่ 8 ที่นั่ง รักษาฐานสตูล-พัทลุง พรรควันนอร์ได้ 6 คนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ พรรคลุงกำนันผุดได้มา 1 คน

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.ภาคใต้ อย่างไม่เป็นทางการใน 14 จังหวัด 50 เขต ผลปรากฏว่า พรรคประชาธิปัตย์ เจ้าของพื้นที่เดิม รักษาที่นั่งได้ 22 คน ส่วนพรรคอื่นๆ ที่เข้ามาช่วงชิงเก้าอี้ไปได้ คือ พรรคพลังประชารัฐ 13 คน พรรคภูมิใจไทย 8 คน พรรคประชาชาติ 6 คนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 คน

ชุมพร มี 3 เขต ประชาธิปัตย์ 2 คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 คน
เขต 1 นายชุมพล จุลใส หรือลูกหมี อดีต ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ แกนนำ กปปส.
เขต 2 นายสราวุธ อ่อนละมัย อดีต ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์
เขต 3 นายสุพล จุลใส หรือลูกช้าง พรรครวมพลังประชาชาติไทย อดีตนายก อบจ.ชุมพร

ระนอง มี 1 เขต พรรคภูมิใจไทย
เขต 1 นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ หรือ “นายกเอ” อดีตนายก อบจ.ระนอง ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย

สุราษฎร์ธานี มี 6 เขต พรรคประชาธิปัตย์ยกจังหวัด
เขต 1 นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เขต 2 นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์ บุตรชายนายประวิช นิลวัชรมณี อดีต ส.ส.สุราษฎร์ธานีหลายสมัย พรรคประชาธิปัตย์
เขต 3 น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์ บุตรสาวนายชุมพล กาญจนะ อดีต ส.ส.สุราษฎร์ธานีหลายสมัย พรรคประชาธิปัตย์
เขต 4 นายสมชาติ ประดิษฐพร พรรคประชาธิปัตย์ อดีตประธานสภา อบจ.สุราษฎร์ธานี
เขต 5 นายสินิตย์ เลิศไกร อดีต ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์
เขต 6 นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์ บุตรชายนางนิภา พริ้งศุลกะ อดีต ส.ส.สุราษฎร์ธานีหลายสมัย พรรคประชาธิปัตย์
พรรคพลังประชารัฐเปิดตัว 50 ผู้สมัครภาคใต้ (แฟ้มภาพ)
นครศรีธรรมราช มี 8 เขต พรรคพลังประชารัฐ 3 คน พรรคประชาธิปัตย์ 5 คน
เขต 1 รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ จากพรรคพลังประชารัฐ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
เขต 2 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง นักธุรกิจ จากพรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์
เขต 4 นายประกอบ รัตนพันธ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์
เขต 5 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์
เขต 6 นายชัยชนะ เดชเดโช ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ อดีต ส.จ.นครศรีธรรมราช
เขต 7 นายสายัณห์ ยุติธรรม อดีตประธาน อบจ. ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ
เขต 8 น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ บุตรสาว นายมาโนชญ์ วิชัยกุล อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์

พังงา มี 1 เขต พรรคประชาธิปัตย์
เขต 1 นางกันตวรรณ ตันเถียร อดีต ส.ส.พังงา พรรคประชาธิปัตย์
(แฟ้มภาพ)
กระบี่ มี 2 เขต พรรคประชาธิปัตย์ 1 คน พรรคภูมิใจไทย 1 คน
เขต 1 นายสาคร เกี่ยวข้อง อดีต ส.ส.กระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ นักธุรกิจ และอดีตรองประธานสภา อบจ.กระบี่
เขต 2 นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย อดีตรองนายก อบจ.กระบี่ อดีตประธานหอการค้า จ.กระบี่

ภูเก็ต มี 2 เขต พรรคพลังประชารัฐยกจังหวัด
เขต 1 นายสุทา ประทีป ณ ถลาง พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายนัทธี ถิ่นสาคู พรรคพลังประชารัฐ

สตูล มี 2 เขต พรรคภูมิใจไทยยกจังหวัด
เขต 1 นายพิบูลย์ รัชกิจประการ จากพรรคภูมิใจไทย อดีตนายกเทศมนตรีเมืองสตูลหลายสมัย น้องชายนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ สามีนางนาที รัชกิจประการ กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย
เขต 2 นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ บุตรชายนายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์ นักธุรกิจใหญ่ จ.สตูล เจ้าของค่ายมวยเกียรติเจริญชัย เพื่อนนายพิพัฒน์ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย

ตรัง มี 3 เขต พลังประชารัฐ 1 คน พรรคประชาธิปัตย์ 2 คน
เขต 1 นายนิพันธ์ ศิริธร ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ อดีตรอง ผวจ.ตรัง
เขต 2 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ ส.ส.ตรัง หลายสมัย
เขต 3 น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตเลขานุการนายก อบจ.ตรัง บุตรสาวนายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ อดีต ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์
(แฟ้มภาพ)
พัทลุง มี 3 เขต พรรคประชาธิปัตย์ 1 คน พรรคภูมิใจไทย 2 คน
เขต 1 นายภูมิศิษฐ์ คงมี พรรคภูมิใจไทย อดีตรองนายก อบจ.พัทลุง
เขต 2 นายฉลอง เทิดวีระพงศ์ พรรคภูมิใจไทย อดีตปลัดจังหวัดพัทลุง ลาออกจากตำแหน่งมาสมัคร ส.ส.โดยเฉพาะ
เขต 3 นายนริศ ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ อดีต ส.ส.พัทลุง หลายสมัย
พรรคประชาธิปัตย์ประกาศปฏิญญาทุ่งสง (แฟ้มภาพ)
สงขลา มี 8 เขต พรรคพลังประชารัฐ 4 คน พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน พรรคภูมิใจไทย 1 คน
เขต 1 นายวันชัย ปริญญาศิริ อดีตประธานสภา อบจ. จากพรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายศาสตรา ศรีปาน ผู้บริหารโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 นายพยม พรหมเพชร หรือครูยม จาพรรคพลังประชารัฐ อดีต ส.จ.สงขลาและอดีตผู้สมัครนายกเมืองควนลัง
เขต 4 ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี อดีตข้าราชการตำรวจที่ลาออกมาเล่นการเมือง จากพรรคพลังประชารัฐ
เขต 5 นายเดชอิศม์ ขาวทอง หรือนายกชาย อดีตนายก อบจ.สงขลา ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์
เขต 6 นายถาวร เสนเนียม อดีต ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ หลายสมัย
เขต 7 นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ อดีต ส.จ.สงขลา จากพรรคภูมิใจไทย
เขต 8 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ อดีต ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ (แฟ้มภาพ)
ปัตตานี มี 4 เขต พรรคประชาธิปัตย์ 1 คน พรรคภูมิใจไทย 1 คน พรรคประชาชาติ 2 คน
เขต 1 นายอันวาร์ สาและ อดีต ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์
เขต 2 นายอับดุลบาซิม อาบู พรรคภูมิใจไทย อดีตนายก อบต.ปากล่อ
เขต 3 นายอนุมัติ ซูสารอ พรรคประชาชาติ อดีต ส.ส.ปัตตานี พรรคมาตุภูมิ
เขต 4 นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ พรรคประชาชาติ อดีต ส.ส.ปัตตานี พรรคภูมิใจไทย

ยะลา มี 3 เขต พรรคพลังประชารัฐ 1 คน พรรคประชาชาติ 2 คน
เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำ จ.ยะลา
เขต 2 พรรคประชาชาติ นายซูการ์โน มะทา น้องชายนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ นายซูการ์โน เคยเป็น ส.ส.ยะลา พรรคเพื่อไทย และพรรคพลังประชาชน
เขต 3 พรรคประชาชาติ นายอับดุลอายี สาแม็ง อดีต ส.ว.ยะลา

นราธิวาส มี 4 เขต พรรคพลังประชารัฐ 2 คน พรรคประชาชาติ 2 คน
เขต 1 นายวัชระ ยาวอหะซัน จากพลังประชารัฐ อดีต ส.ส.นราธิวาส พรรคชาติไทยพัฒนา ลูกชายคนรองของนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน อดีตนายก อบจ.นราธิวาส 3 สมัย
เขต 2 นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ หรือบีลา มะดาโอ๊ะ จากพรรคพลังประชารัฐ อดีต ส.ท.เมืองสุไหงโก-ลก กรรมการผู้จัดการใหญ่ หจก.บลูไอซ์ หะยีมะดาโอ๊ะ (โรงน้ำดื่ม ตราไลฟ์วอเตอร์)
เขต 3 พรรคประชาชาติ นายกูเฮง ยาวอหะซัน อดีต ส.ส.นราธิวาส พรรคชาติไทยพัฒนา ลูกชายคนโตของนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน อดีตนายก อบจ.นราธิวาส 3 สมัย
เขต 4 พรรคประชาชาติ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ หรือทนายแวยูแฮ อดีตผู้สมัคร ส.ส.นราธิวาส พรรคมาตุภูมิ และพรรคเพื่อไทย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...