xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กน้อย" ปลื้ม สานฝันการกีฬาฯ “Success 2” เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้น้อง จชต.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการ "สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้" รุ่นที่ 2 “Success 2” มุ่งพัฒนาการกีฬาควบคู่กับการศึกษา สู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.62 ที่โรงแรม หรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พล.อ.สุรเษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการ "สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้" รุ่นที่ 2 "Success 2" โดยมี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการทั้ง 12 โรงเรียน นักเรียนในโครงการจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนผู้ปกครองเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 700 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสำคัญในการสร้างโอกาสแก่เด็กเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬา มาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้นักเรียนได้เล่นกีฬาควบคู่กับการเรียน เป็นการเสริมสร้างศักยภาพควบคู่กัน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการ "สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาชายแดนภาคใต้" ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ที่เน้นการพัฒนาความสามารถด้านกีฬาควบคู่ไปกับวิชาการ ทั้งแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และแผนการเรียนศิลป์ภาษา-กีฬา ให้นักเรียนได้รับการศึกษา รวมถึงการฝึกซ้อมกีฬาอย่างเป็นระบบ พร้อมสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนจนจบระดับมัธยมศึกษา และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งในระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษาสายเทคโนโลยีและปฏิบัติการ

ปัจจุบัน โครงการ "สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้" เปิดการเรียนการสอนใน 12 โรงเรียน รวมนักเรียน 1,297 คน มีผู้จบการศึกษา รุ่นที่ 1 (Success 1) จำนวน 91 คน และรุ่นที่ 2 จาก 6 โรงเรียน จำนวน 327 คน โดยกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังที่จะผลิตนักกีฬาอาชีพ โค้ช กรรมการและผู้ตัดสินกีฬา รวมทั้งครูพลศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ เต็มเปี่ยมไปด้วยวินัยคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของชาติ สู่การพัฒนาบ้านเมืองต่อไป

สำหรับการปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการ "สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้" รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 นอกจากกิจกรรมต่างๆ ภายในงานน่าสนใจแล้ว ยังมีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในหัวข้อ “การขอรับทุนการศึกษาต่อของนักเรียนโครงการสานฝันฯ” อีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...