xs
xsm
sm
md
lg

รั้งที่สาม! หาดใหญ่โพล "ปชป." แต้มลด ไร้แววตั้งรัฐบาล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - หาดใหญ่โพลเผยผลสำรวจชาวใต้ พรรคพลังประชารัฐมีโอกาสเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล ประชาธิปัตย์รั้งอันดับสาม คะแนนลดจากเดิมมากกว่าเท่าตัว ส่วนใหญ่ชอบนโยบายพรรคมากกว่าตัวบุคคล

วันนี้(15 มี.ค.) สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ “หาดใหญ่โพล” ว่าคิดเห็นอย่างไรกับการเมืองก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ระหว่างวันที่ 1-12 มี.ค. พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.50 เห็นว่า พรรคพลังประชารัฐมีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมากที่สุด รองลงมาคือพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 44.25 ซึ่งแตกต่างจากการสำรวจครั้งก่อน ระหว่างวันที่ 6-16 ม.ค. ที่เห็นว่า พรรคเพื่อไทยมีโอกาสเป็นแกนนำมากที่สุด ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์มีกลุ่มตัวอย่างมองเห็นโอกาสในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลลดลงจากครั้งก่อน เหลือร้อยละ 10.25 จากเดิมร้อยละ 29

ส่วนการพิจารณาเลือก ส.ส. ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.50 เลือกจากนโยบายของพรรคการเมือง รองลงมาร้อยละ 34.25 เลือกจากคุณภาพผู้สมัคร ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.25 เห็นว่าพรรคพลังประชารัฐมีแนวนโยบายประชานิยมในการหาเสียงมากที่สุด รองลงมาคือ พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 13.25 พรรคอนาคตใหม่ 11.75 และพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 11.50

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ สำรวจจากประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จำนวน 100 คน และด้วยวิธีแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 300 คน ระหว่างวันที่ 1 - 12 มี.ค. โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.50 อายุช่วง 26-35 ปี ร้อยละ 43.00 รองลงมา ช่วงอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 37.00 และช่วงอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 12.50

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ร้อยละ 37.25 รองลงมา มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20.00 15.75 และ 11.00 ตามลำดับ
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...