xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจการแผ่นดินสางปัญหาจากประกาศเขตห้ามล่าทับพื้นที่ชาวบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
พัทลุง - ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมประชุมสางปัญหาผลกระทบจากการประกาศพื้นที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยที่ทับพื้นที่ชาวบ้าน

วันนี้ (22 ก.พ.) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 ร่วมประชุมกับหน่วยงานท้องถิ่น และตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศพื้นที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ตั้งแต่เมื่อปี 2518 สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญของประเทศครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช

โดยที่ผ่านมา มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยเฉพาะด้านการดูแลบริหารจัดการพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ตำบลทะเลน้อย และตำบลพนางตุง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพัทลุง ที่บางครั้งขั้นตอนการขออนุญาตไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความล่าช้า
 

 
รวมถึงปัญหาการถือครองสิทธิในที่ดินทำกินของประชาชนที่ทับซ้อนกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการเข้าพื้นที่ประกอบอาชีพของประชาชนที่มีเอกสารสิทธิ เนื่องจากข้อห้ามแห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เช่น ห้ามล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า ยึดถือครอบครองที่ดินหรือตัดโค่น แผ้วถาง เผา ทำลายต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยืดเยื้อมานานกว่า 10 ปี โดยเฉพาะชาวบ้านตำบลบ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา ที่ดินถูกประกาศเขตฯ ทับที่ดินชาวบ้านทั้งตำบล จำนวน 15,000 ไร่ และอีกตำบลรอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยกว่า 20,000 ไร่

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ได้ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหากับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงบริเวณแหล่งท่องเที่ยวชุมชนริมทะเลน้อย และที่ดินเชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฝั่งตำบลพนางตุง จ.พัทลุง และฝั่งอำเภอระโนด จ.สงขลา โดยเหตุเบื้องต้นก็มาจากการตีความกฎหมายต่างกัน
 

 
ซึ่งเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องศึกษาและพิจารณาใช้อย่างระมัดระวัง ป้องการความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อกฎหมายและเกิดความขัดแย้ง จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันหน้าปรึกษาบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อท้องถิ่น ประชาชน และไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าในพื้นที่

ในขณะที่ประชาชนยังคงมีสิทธิที่จะยื่นคำขอออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ซึ่งก็ต้องไปพิสูจน์สิทธิตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ส่วนที่มีการเสนอเพิกถอนโฉนดที่ดินไปแล้วนั้น เป็นการเพิกถอนสิทธิที่ดำเนินการออกไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ในเรื่องของสถาบันการเงินไม่รับพิจารณาเอกสารสิทธิของประชาชนที่ปัญหาที่ดินรอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยนั้น หรือทำให้เอกสารสิทธิลดราคาลง เห็นว่าเป็นดุลพินิจของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง 

ดังนั้น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ขอให้จังหวัดพัทลุงแจ้งเวียนประเด็นข้อกฎหมาย พร้อมทั้งบันทึกความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เป็นประโยชน์ให้ธนาคาร และประชาชนทราบต่อไปด้วย
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...