xs
xsm
sm
md
lg

ผบช.ภาค 9 สรุปผลการปฏิบัติคดีสำคัญในพื้นที่ชายแดนใต้รอบ 5 เดือน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ยะลา - ผบช.ภาค 9 แถลงผลการปฎิบัติคดีสำคัญในพื้นที่จ.ชายแดนภาคใต้ รอบ 5 เดือนตั้งแต่เดือน ต.ค.61 - ก.พ.62 พร้อมระบุกลุ่มก่อเหตุความรุนแรง นำกองกำลัง RKK เก่ามาร่วมก่อเหตุ

วันนี้ (20 ก.พ.) ที่ห้องประชุมยะลารวมใจ กองกำลังตำรวจจ.ชายแดนภาคใต้ พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, พล.ต.วรพล วรนันท์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาศูนย์อำนวยการบริหารจ.ชายแดนภาคใต้ ผู้แทนผู้ว่าราชการจ. ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ และ หัวหน้ากองกำลังตำรวจทั้ง 3 จ. และ 4 อ.สงขลา พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยต่าง ๆ ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าคดีสำคัญ ในรอบ 5 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค.61 - ก.พ.62

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 กล่าวว่า ตามนโยบายของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และแผนเสริมสร้างสันติสุขจ.ชายแดนภาคใต้ ได้ให้ความสำคัญกับ มาตรการในการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2562

ในส่วนของกองกำลังตำรวจจ.ชายแดนภาคใต้ ได้รับมอบหมายภารกิจในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จ.ชายแดนภาคใต้ โดยเน้นในเขตเมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก อ.นาร่องตามโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายให้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส เสมอภาคและสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชน รวมทั้งมีความรวดเร็ว โดยให้ความสำคัญกับการพิสูจน์ทราบคดี และตัวผู้กระทำผิดโดยใช้งานด้านนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลัก รวมถึงการแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดในพื้นที่จ.ชายแดนภาคใต้
 

 
ในปัจจุบัน กลุ่มขบวนการผู้ก่อความรุนแรงในพื้นที่ จชต. จะใช้ผู้ก่อเหตุเป็นคนอายุมาก 30 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่ม RKK ชุดเก่า มาร่วมก่อเหตุ เนื่องด้วยเพราะ RKK ชุดใหม่ บางรายไม่ให้ความร่วมมือในการก่อเหตุ จึงทำให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่ม ส่วนกลุ่มที่ก่อเหตุนั้น จะลงมือก่อเหตุ เช่น โปรยตะปูเรือใบ ตัดต้นไม้ ตรวจสอบได้จาก คดีคนร้ายเตรียมก่อเหตุยิงชาวไทยพุทธในพื้นที่ จ.ยะลา คดียิง อส. ในโรงเรียน 4 ศพ ในพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ซึ่งแตกต่างจาก 2-3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มผู้สนับสนุนการก่อเหตุจะเป็นสมาชิกขบวนการที่อายุน้อย เป็นวัยรุ่นในการให้การช่วยเหลือผู้ก่อเหตุ จึงพิสูจน์ได้ว่า นโยบายของ ทหาร ตำรวจ และ ฝ่ายปกครอง ที่ร่วมมือกันปฏิบัติการเชิงรุก ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง ทำให้กลุ่มขบวนการไม่สามารถฝึกสมาชิกใหม่มาสนับสนุนการก่อเหตุได้ทัน จึงต้องหันไปใช้คนรุ่นเก่า ๆ มาช่วยสนับสนุนการก่อเหตุ

ในช่วงเดือน ธ.ค. 61 – ก.พ. 62 มีเหตุความรุนแรงหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ จชต. โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สงขลา กับ ปัตตานี และอีกกลุ่ม คือ นราธิวาส ซึ่งสามารถอธิบายเหตุผลของสถานการณ์ช่วงดังกล่าวได้ โดยคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.สงขลา และ ปัตตานี นั้น เกิดเนื่องจากมีเหตุระเบิดนางเงือกและเจ้าหน้าที่พิสูจน์ทราบตัวคนร้ายและเข้าควบคุมญาติของแกนนำขบวนการ ซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าของขบวนการในเขตพื้นที่ สงขลา และ ปัตตานี ทำให้มีการตอบโต้ทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งแกนนำคนดังกล่าวเป็นแกนนำระดับหัวหน้า สามารถสั่งการได้หลายพื้นที่ ทำให้เกิดเหตุในหลายจุดต่อเนื่องกัน ในส่วนของพื้นที่ จ.นราธิวาส ซึ่งมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นหลายครั้งนั้น เกิดจากการตอบโต้การกระทำของเจ้าหน้าที่ในการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่บนภูเขา โดยเจ้าหน้าที่ ได้มีการเข้าตีฐานของ ผกร. บนเขา 3 ครั้ง ผกร. เสียชีวิต 3 ศพ จึงทาให้กลุ่ม ผกร.ตอบโต้การทางานของเจ้าหน้าที่โดยก่อเหตุ โจมตีฐาน ชคต.กาลิซา อ.ระแงะ วางระเบิด ทหารพราน ฉก.ทพ.48 พื้นที่ อ.สุไหงปาดี ยิงเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ พื้นที่ อ.สุไหงปาดี ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการกดดันกลุ่ม ผกร. ให้ไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้
 

 
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 กล่าวว่า คดีความมั่นคงที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ จชต. ตั้งแต่เดือน ต.ค.61 – ก.พ.62 มีจำนวนทั้งสิ้น 63 คดี แบ่งเป็น จ.ยะลา มั่นคง เกิด 14 คดี ออกหมายจับ 42 หมาย จับกุม 13 คน จ.ปัตตานี มั่นคง เกิด 17 คดี ออกหมายจับ 36 หมาย จับกุม 15 คน วิสามัญ 2 ศพ จ.นราธิวาส มั่นคง เกิด 24 คดี ออกหมายจับ 10 หมาย จับกุม 5 คน วิสามัญ 3 ศพ และ จ.สงขลา มั่นคง เกิด 8 คดี ออกหมายจับ 6 หมาย จับกุม 2 คน วิสามัญ 1 ศพ รวมทั้งสิ้นคดีความมั่นคง 63 คดี ออกหมายจับทั้งหมด 94 หมาย จับกุม 35 คน วิสามัญ 6 ศพ

ส่วนความคืบหน้าคดีสำคัญในพื้นที่ จ.ยะลา เหตุคนร้ายลอบวางระเบิด จนท.อส.ทพ.ร้อย 4707 บริเวณสามแยกบ้านอาสิน ม.4 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2561 ออกหมายจับ 4 หมาย จับกุมได้ 4 ราย ซึ่งการปฏิบัติการเชิงรุก 3 ห้วง ประกอบด้วยการตรวจค้น ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยร่วมก่อเหตุความรุนแรง ในพื้นที่ ยะหา กาบัง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 รับสารภาพว่าก่อเหตุมา 4 คดี ทำให้สามารถ ขยายผลออกหมายจับได้ทั้งหมด 27 หมาย จับกุมได้ 5 ราย

“การปิดล้อมเป้าหมาย บ้านเลขที่ 70/6 ม.4 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ควบคุมตัวนายมักตา สามะ เมื่อ 30 ธ.ค. 61 เป็นกรณีที่วางแผนจะก่อเหตุยิงชาวไทยพุทธบริเวณสวนส้ม เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้ก่อนไปก่อเหตุ ออกหมายจับ 5 หมาย จับกุมได้ 3 ราย และการตรวจค้นสถาบันปอเนาะ มูฮัมมาดียะห์ อิสลามียะห์ ควบคุมตัว ผตส. เหตุคนร้ายลอบวางระเบิด ตลาดพิมลชัย เมื่อ 22 ม.ค.61 ขยายผลออกหมายจับ ได้ 5 หมาย จับกุม ได้ 1 ราย” พล.ต.ท.รณศิลป์ กล่าว

ผู้บัญชาการตำรวจภูธภาค 9 ยังกล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ จ.ปัตตานี มีเหตุความมั่นคงเกิดขึ้น 17 คดี ออกหมายจับได้ 36 หมาย ผู้ต้องหา 36 คน จับกุมแล้ว 15 คน ยังคงหลบหนี 21 คน การดำเนินการออกหมายจับในคดีเก่า ออกหมาย 27 หมาย วิสามัญคนร้ายได้ 2 คนการปฏิบัติการเชิงรุก ปิดล้อมตรวจค้น จำนวน 1574 ครั้ง ควบคุมผู้ต้องสงสัย จำนวน 101 คน ทั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุความรุนแรงในห้วงธันวาคม 61 ถึง มกราคม 62 มีเหตุเกิดจำนวนมาก ในพื้นที่ จ.ปัตตานี และสงขลา

จากการสืบสวนทราบว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุมีความเชื่อมโยงกัน มีนายมะซูกี สารูเมาะ เป็นผู้สั่งการโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามพิสูจน์ทราบมาตั้งแต่ปี 59 แต่ในตอนนั้นทราบเพียงชื่อจัดตั้งว่า “อัสฮา” เป็นหัวหน้าเขตโซนตะวันออก รับผิดชอบฝั่งตะวันออกของปัตตานี และ 4 อ.ของสงขลา มีอำนาจสั่งการเคลื่อนย้ายอาวุธและสั่งการ RKK ได้หลายพื้นที่
 

 
หลังจากเกิดเหตุระเบิดนางเงือกในพื้นที่สงขลา เจ้าที่ได้ทำการสืบสวนทราบว่า นายมะซูกี เป็นผู้สั่งการหลังจากทำการควบคุมตัวญาตินายมะซูกีในพื้นที่ อ.ยะรัง ทำให้นายมะซูกี โกรธแค้น จึงได้สั่งการก่อเหตุ ฆ่าแขวนคอครูพื้นที่ สะบ้าย้อย และนำรถมาวางระเบิดข้าง ฉก.สงขลา รวมทั้งเหตุรอบวางระเบิดพื้นที่ยะรัง ซึ่งมีผลตรวจของสะเก็ดระเบิดตรงกับเหตุระเบิดที่นางเงือก และเหตุยิง อส.4 ศพ พื้นที่ยะรัง ซึ่งสามารถออกหมายจับได้จำนวน 5 คน วิสามัญ 2 คน และเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจหนองจิก เหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาประดู่ ที่สามารถออกหมายจับจำนวน 5 หมาย

ปัจจุบัน นายมะซูกี มีหมายจับ ป.วิอาญา 1 หมาย คือเหตุระเบิดเรือ ในพื้นที่เมืองปัตตานี ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเร่งติดตามจับกุมพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนพื้นที่ จ.นราธิวาส มีผลการปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับคดีความมั่นคง 5 คดี ออกหมายจับ จำนวน 10 หมาย จับกุมแล้ว จำนวน 5 ราย หลบหนี จำนวน 5 ราย วิสามัญฆาตกรรม จำนวน 3 ราย จำหน่ายหมายจับค้างเก่า จำนวน 8 หมาย ตรวจยึดอาวุธปืนได้ จำนวน 6 กระบอก ชุดแผงวงจรประกอบระเบิด จำนวน 2 ชุด พร้อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบระเบิด จำนวน 3 ชุดการปฏิบัติการเชิงรุกที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการเชิงรุกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบฐานปฏิบัติการคนร้ายในพื้นที่ป่าภูเขา พื้นที่บ้านแฮ หมู่ที่ 4 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และเกิดการยิงปะทะกัน แต่คนร้ายใช้ความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปได้ พบเพิงพักผู้ก่อเหตุรุนแรง จำนวน 11 หลัง สามารถตรวจยึดอุปกรณ์ประกอบระเบิด ปืนกลมือ (UZI) ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นปืนที่ถูกคนร้ายปล้นไปจากกองร้อยทหารราบที่ 15121 (ฐานปฏิบัติการพระองค์ดำ) บ้านมะรือโบตก หมู่ 1 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 ซึ่งปืนดังกล่าวเคยใช้ในก่อเหตุยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องและโจมตีฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4816 อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559

โดยในวันเดียวกันหลังจากเกิดเหตุปะทะกันในช่วงเช้า ช่วงบ่ายวันเดียวกันคนร้ายได้ก่อเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารพราน 45 บริเวณบ้านซีโป หมู่ที่ 3 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เป็นการตอบโต้และและตัดกำลังเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าสนับสนุนปฏิบัติการติดตามคนร้ายที่หลบหนีบนภูเขา
 

 
ต่อมาช่วงค่ำของวันที่ 28 ธันวาคม 2561 คนร้ายได้ก่อเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่จ.นราธิวาสหลายจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อ.ศรีสาคร อ.จะแนะ และอ.ระแงะ จ.นราธิวาส เหตุการณ์ที่สำคัญคือคนร้ายได้ยึดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาหนั๊วเป็นจุดสูงข่ม ขว้างระเบิดแสวงเครื่องและใช้อาวุธสงครามยิงโจมตีชุดคุ้มครองตำบลกาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่อยู่ติดกัน จากผลการพิสูจน์หลักฐานพบว่ามีอาวุธปืนลูกซองที่คนร้ายใช้ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ที่ฐานบ้านแฮ เมื่อ 12 ธันวาคม 2561 รวมอยู่ด้วย

ต่อมาวันรุ่งขึ้น 29 ธันวาคม 2561 คนร้ายได้ก่อเหตุยิงซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพรานที่ 4905 บริเวณถนนสาย 4217 บ้านไอร์กาแซ ตำบลศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ได้รับบาดเจ็บ 3 นาย วันที่ 18 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ได้สนธิกำลังเข้าติดตามจับกุมคนร้ายพื้นที่บ้านตือกอ หมู่ที่ 7 ตำบลจะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส พบฐานปฏิบัติการคนร้ายอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้านและเกิดการปะทะกัน

ทำให้ นายฮาซัน มะลี ราษฎรบ้านแฮ หมู่ที่ 4 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ถูกวิสามัญฆาตกรรมในที่เกิดเหตุ ข้างศพมีอาวุธปืนอาก้า (AK 102) ตกอยู่ 1 กระบอก จากการตรวจสอบพบว่าอาวุธปืนดังกล่าวเป็นอาวุธปืนที่คนร้ายได้จากการก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลโต๊ะเด็ง เสียชีวิต 2 ราย บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน (บ้านโผลง-บ้านโต๊ะเด็ง) หมู่ที่ 1 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

ต่อมาในวันเดียวกันเวลาประมาณ 20.00 น. คนร้ายได้ตอบโต้โดยบุกเข้าไปในวัดรัตนานุภาพ (โคกโก) ตำบลโต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ก่อเหตุยิงพระสงฆ์ มรณภาพ 2 รูป บาดเจ็บ 2 รูป โดยพบว่าปืนที่ใช้ในการก่อเหตุในคดีนี้ เป็นปืนที่เคยก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลโต๊ะเด็ง เสียชีวิต 2 ราย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 รวมอยู่ด้วย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการชิงรุกในพื้นที่ป่าภูเขา บ้านไอร์ลาฆอ หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส และเกิดการปะทะกันอีกครั้ง คนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จำนวน 2 ราย คือ นายอายิ ยามา ราษฎร หมู่ที่ 3 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส และ นายสุกรี มามุ ราษฎรหมู่ที่ 7 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
 

 
ตรวจยึดอาวุธปืนได้ จำนวน 4 กระบอก เป็นอาวุธปืน M16-A2 จำนวน 1 กระบอก ซึ่งเป็นปืนที่คนร้ายปล้นไปจากเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์ทหาร กองร้อยทหารราบที่ 2923 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 34 เสียชีวิต 8 นาย บริเวณถนนสาย บ้านรือเปาะ-บ้านปาแย หมู่ที่ 4 บ้านรือเปาะ อ. จะแนะ จ. นราธิวาส เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 อาวุธปืนอาก้า (AK102) จำนวน 1 กระบอก ซึ่งเป็นปืนที่คนร้ายปล้นไปจากเหตุยิง อาสาสมัครมนัส แววภักดี เสียชีวิต บริเวณป้อมยามหน้าร้านพนาทิพย์ เลขที่ 4/1 บ้านคอลอกาแว หมู่ที่ 1 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554

อาวุธปืนพกสั้น ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก และอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ จำนวน 1 กระบอก จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาวุธปืนของคนร้ายมีประวัติก่อเหตุ จำนวน 14 คดี ที่สำคัญเช่น คดียิงราษฎรเสียชีวิต 4 ศพ ที่เดินทางไปร่อนทองคำ พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านน้ำตก ตำบลสุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561, คดียิงราษฎรบ้านไอร์บาลอ เสียชีวิต 2 ศพ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561, คดียึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องและโจมตีฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4816 อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 รวมถึงคดีซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพรานที่ 4905 บริเวณถนนสาย 4217 บ้านไอร์กาแซ ตำบลศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส บาดเจ็บ 3 นาย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 

“ซึ่งต่อมาวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 คนร้ายได้ตอบโต้โดยการลอบวางระเบิดในพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ทั้ง 2 วันต่อเนื่องกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนร้ายได้อาศัยพื้นที่ป่าภูเขา เป็นฐานปฏิบัติการในการก่อเหตุและเป็นแหล่งพักพิงหลบซ่อนเจ้าหน้าที่ มีศักยภาพและความพร้อมในการก่อเหตุตอบโต้เจ้าหน้าที่ได้ทันที อย่างไรก็ตามปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประชาชนได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอย่างดีและมีส่วนสำคัญในการชี้เบาะแสคนร้าย ซึ่งจะได้ดำเนินการสืบสวนติดตามจับกุมตัวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป” ผบช.ภ.9 กล่าว

พล.ต.ต.รณศิลป์ ยังกล่าวอีกว่า ส่วนการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในส่วนของตำรวจภูธรภาค 9 จับกุมจำนวน 22 ราย ผู้ต้องหาจำนวน 40 คน รวมของกลางยาเสพติด ยาบ้า จำนวน 6,224,771 เม็ด ยาไอซ์ 354.6 กิโลกรัม เฮโรอีน 19.818 กิโลกรัม ซึ่งได้ทำการตรวจยึดทรัพย์เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มูลค่าประมาณ 23,418,463 บาท สำหรับการจับกุมนักค้ายาเพสติดรายสำคัญที่มีปริมาณยาเสพติดของกลางเป็นจำนวนมาก สามารถจับกุมได้ จำนวน 17 เครือข่าย ผู้ต้องหา 35 คน
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...