xs
xsm
sm
md
lg

ร.ร.ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่จับมือ ม.ทักษิณ วิจัยหลักสูตร “ซิมโฟนี่ เลิร์นนิ่ง” สู่ ร.ร.ทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - โรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ จับมือ ม.ทักษิณ วิจัยหลักสูตร “ซิมโฟนี่ เลิร์นนิ่ง” เพื่อยกระดับให้กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาสู่โรงเรียนทั่วประเทศ

วันนี้ (7 ก.พ.) ที่โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ จ.สงขลา ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ดร.วิชชาญ จุลหริก หัวหน้าโครงการ กับโรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ โดย ภญ.เสาวภา ก้าวสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการโรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ และนายโกสินทร์ จริงจิตร กรรมการผู้จัดการบริษัทซิมโฟนี่ มิวสิค ช็อป ในโครงการวิจัยเรื่อง มุมมองความสำเร็จของหลัก “ซิมโฟนี่ เลิร์นนิ่ง” ในการสร้างศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน

ดร.วิชชาญ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า เป็นการนำเอาหลักสูตร ซิมโฟนี่ เลิร์นนิ่ง ของโรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ ที่มีรากฐานดีอยู่แล้วมาทำวิจัยเพิ่ม เพื่อรองรับกับแนวคิดการพัฒนาที่เน้นการคิดเป็น และสร้างทักษะให้แก่เด็ก ต่างจากเดิมที่เน้นเพียงความรู้ เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่จะนำเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในโรงเรียนในสังกัดกระทรวงทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษา ซึ่งโครงการนี้จะใช้ระยะเวลาวิจัยประมาณ 1 ปี

ภญ.เสาวภา กล่าวว่า การทำวิจัยครั้งนี้ เพื่อต้องการให้มีองค์กรด้านการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยทักษิณ ช่วยมาทำให้หลักสูตร “ซิมโฟนี่ เลิร์นนิ่ง” มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมั่นใจของสาธารณะ โดยหลักสูตร “ซิมโฟนี่ เลิร์นนิ่ง” จะเน้นสร้างพัฒนาการให้เด็กในแต่ละวัย เพราะมนุษย์ต้องการพัฒนาใน 2 ด้าน ทั้งด้านอีคิวและไอคิว และดนตรีจะทำให้เด็กเป็นคนอ่อนโยน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความก้าวร้าว

ทั้งนี้ “ซิมโฟนี่ เลิร์นนิ่ง” มีแนวคิดมาจากการที่เราเห็นว่า เครื่องดนตรี ตำรา และอุปกรณ์การเรียนดนตรีมีราคาสูง จึงคิดระบบเหมาดังกล่าวให้แก่โรงเรียน โดยให้โรงเรียนมีการจัดชั่วโมงเรียนดนตรีแก่เด็กทุกคน ซึ่งเราจะจัดเครื่องดนตรี พร้อมครูสอนดนตรีให้แก่โรงเรียน นอกจากนี้ ยังจะช่วยสร้างวงดนตรี พร้อมกับแต่งเพลงให้ด้วย ทั้งยังเป็นการช่วยเด็กที่มีพรสวรรค์ให้มีโอกาสได้เรียนดนตรีที่เขาชื่นชอบ และนำไปใช้ประกอบอาชีพต่อไปได้Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...