xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมฯ แถลงหนุนเครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า นครศรีธรรมราช-พัทลุง จี้รัฐบาลยุติการดำเนิน 5 โครงการตามข้อเรียกร้อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้” ออกแถลงการณ์ด่วน! สนับสนุนเครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า นครศรีธรรมราช-พัทลุง จี้รัฐบาลยุติการดำเนินโครงการ ตามข้อเรียกร้องของเครือข่ายฯ

จากกรณีที่ “เครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า บนแผ่นดินปักษ์ใต้” ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มประชาชนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจาก 5 โครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ของรัฐในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย เขื่อนวังหีบ เขื่อนคลองสังข์ คลองผันน้ำเมืองนครฯ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และเขื่อนเหมืองตะกั่ว กับประตูกั้นน้ำปากประ ทะเลสาบสงขลา ในพื้นที่ จ.พัทลุง ได้ส่งตัวแทนเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อไปบอกเล่าความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในสังคมไทยได้รับรู้ และไปเรียกร้องให้รัฐบาล คสช. ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ดำเนินการยุติการก่อสร้างโครงการ

แถลงการณ์ด่วน!! สนับสนุนข้อเรียกร้องเครือข่ายปกป้อง ดิน น้ำ ป่า นครศรีธรรมราช-พัทลุง โดย “เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้”

ตามที่เครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า นครศรีธรรมราช-พัทลุง ได้ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโครงการประตูกั้นน้ำคลองปากประ จ.พัทลุง โครงการการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว จ.พัทลุง โครงการเขื่อนคลองสังข์ อ.ทุ่งใหญ่ โครงการเขื่อนวังหีบ อ.ทุ่งสง และโครงการคลองผันน้ำเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช มาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 นั้น

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของนักวิชาการ นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของภาคใต้ ได้ติดตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และโครงการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าการดำเนินโครงการในข้างต้นเป็นไปอย่างรวบรัด และเร่งรีบ โดยใช้ฐานคิดในการจัดการทรัพยากร และการบริหารจัดการน้ำแบบเดิม ซึ่งไม่สอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่คำนึงถึงความคุ้มค่า คุณค่า และประโยชน์สูงสุดที่มีต่อประชาชน

รวมถึงการปฏิเสธทางเลือกใหม่ๆ ที่เป็นไปได้ในการบริหาร และจัดการทรัพยากรน้ำ ที่มุ่งตอบความต้องการของประชาชน มีความมั่นคงทางสังคม สร้างความยั่งยืนทางนิเวศ นอกจากนี้ การดำเนินโครงการยังได้กีดกันประชาชนออกจาก “กระบวนการตัดสินใจ” โดยการแอบอ้าง บิดเบือนข้อมูล ทำให้ประชาชนเกิดความไขว้เขว สับสนมาโดยตลอด

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ จึงขอสนับสนุนจุดยืน และข้อเรียกร้องเครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า นครศรีธรรมราช-พัทลุง และมีข้อเรียกร้อง ดังนี้

1.ให้ “ยุติการดำเนินโครงการ” ประตูกั้นน้ำคลองปากประ จ.พัทลุง โครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว จ.พัทลุง โครงการเขื่อนคลองสังข์ อ.ทุ่งใหญ่ โครงการเขื่อนวังหีบ อ.ทุ่งสง และโครงการคลองผันน้ำเมืองนคร จ.นครศรีธรรมราช และให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดให้ประชาชนได้รับทราบ ได้แสดงความคิดเห็น และสามารถเสนอทางเลือกอันหลากหลายในการบริหารจัดการน้ำ และทรัพยากรอย่างยั่งยืน

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และทรัพยากรเชิงระบบ ที่ตั้งอยู่บนฐานความยั่งยืนทางนิเวศ ภูมิปัญญา ภูมินิเวศ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการกระจายอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ และทรัพยากรในระยะยาว

3.ให้ “ทบทวนการดำเนินโยบายและโครงการพัฒนาในภาคใต้” ที่อาจก่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ละเมิดสิทธิมนุษยชน ความสุข และความมั่นคงของชุมชน และให้ความสำคัญต่อวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้
28 มกราคม 2562
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...