xs
xsm
sm
md
lg

“ครูแว่นดำ” ปล่อยเพลง “เพียงเงาเทียน” สะท้อนอาชีพในวันครูแห่งชาติ 2562 (มีคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ตรัง - “ครูแว่นดำ” แต่งเพลง “เพียงเงาเทียน” เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2562 หวังให้ทุกคนเห็นความสำคัญของอาชีพครู อันเสมือนแสงเทียนส่องทางให้ศิษย์มีชีวิตสว่างไสว และดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควร

เนื่องด้วยวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ได้กำหนดให้เป็น “วันครูแห่งชาติ” เพื่อให้ศิษย์ทุกคนได้ระลึกถึงความสำคัญ และพระคุณของครู ในฐานะที่ครูเป็นผู้เสียสละเมตตาให้ความรู้วิชา และปลูกฝังความดีงามแก่ศิษย์มาตั้งแต่วัยเยาว์ จวบจนสำเร็จการศึกษาในระดับสูง จนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีอาชีพการงานที่ดี นำพาสังคมประเทศชาติให้ขับเคลื่อนไปในทางเจริญตลอดมา

โดยวันครูแห่งชาติ มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู และบูรพาจารย์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ถึงแม้ในยุคปัจจุบันจะมีการพัฒนา และเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามากเพียงใด แต่ครูก็ยังนับว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อสังคมไม่เปลี่ยนแปลง
 

 
สำหรับเพลง “เพียงเงาเทียน” ทำนองเพลง “เทียนส่องฟ้า” ของศิลปิน ดนุพล แก้วกาญจน์ “ครูแว่นดำ” หรือนายชาตรี บุญมี ครูภาษาไทยผู้พิการทางการมองเห็น โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี เทศบาลเมืองกันตัง จ.ตรัง ได้แต่งขึ้นเพื่อต้องการให้เห็นถึงความสำคัญของอาชีพครู ที่เปรียบเสมือนแสงเทียนส่องทางให้แก่ศิษย์ทุกคน ให้ชีวิตมีความสว่างไสว และดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควร

ทั้งนี้ ครูแว่นดำ ได้หยิบยกตัวอย่างชีวิตของตนเองที่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็น ซึ่งเมื่อมาเป็นครู ก็อาจจะไม่สามารถเปรียบตัวเองได้กับแสงเทียน แต่ก็จะขอทำหน้าที่เป็นเงาเทียน ที่เป็นด้านตรงข้ามของแสงเทียน เพื่อทำให้แสงเทียนดวงอื่นๆ มีคุณค่า และถึงแม้จะเป็นครูผู้บกพร่องทางการมองเห็น ก็จะขอทำหน้าที่ครูให้ดีที่สุด รวมทั้งผลิตสื่อให้เพื่อนครูได้นำไปใช้พัฒนาเด็ก และเยาวชนคนในชาติต่อไป

ครูแว่นดำ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันครู ตนขอฝากให้ครูทุกท่านมีกำลังใจในการทำหน้าที่ แม้จะมีความกดดันต่างๆ จากสังคม ก็ขอให้ครูทุกท่านมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ เพื่ออบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนที่มีความรู้ ความดีในชีวิต และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่วนลูกศิษย์ทุกคน ก็ขอให้มีความเคารพ และมีความกตัญญูกตเวทีแก่คุณครู พร้อมตั้งใจเรียน เพื่ออนาคตของตนเองจะได้เติบโตเป็นคนดีของสังคม และประเทศ
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...