xs
xsm
sm
md
lg

เจ๋ง! ม.อ.ปัตตานี ผลิตหุ่น CPR ช่วยชีวิตผู้หญิง และตรวจมะเร็งเต้านมสำเร็จ ในชื่อ “ฟาตีลา-อารียา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ปัตตานี - สุดเจ๋ง! ม.อ.ปัตตานี สร้างนวัตกรรมจากยางพารา ผลิตหุ่น CPR ช่วยชีวิตผู้หญิงตรวจมะเร็งเต้านมได้สำเร็จเป็น 2 ตัวแรกของโลก ในชื่อ “ฟาตีลาและอารียา” เพื่อผลิตอุปกรณ์ฝึกทำหัตถการให้เพียงพอแก่นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล รวมถึงแพทย์และพยาบาล

วันนี้ (15 ม.ค.) นักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์และศิลป์ ผลิต “หุ่นช่วยชีวิต” หรือ CPR ผู้หญิง และตรวจมะเร็งเต้านมตัวแรกของโลกในชื่อ “ฟาตีลาและอารียา” นวัตกรรมจากยางพารา เพื่อเป็นอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติต้นแบบช่วยชีวิต และเรียนรู้การช่วยชีวิตผู้หญิง

ดร.รอฮานิ เจะอาแซ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า เนื้อยางพารามีความเหนียวและยืดหยุ่น ใกล้เคียงกับผิวหนัง และกล้ามเนื้อมนุษย์ จึงเป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่นำมาใช้ในการพัฒนาหุ่นจำลองมนุษย์ช่วยชีวิต เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปัจจุบัน สถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพได้นำเข้าหุ่นจำลองต่างๆ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์สุขภาพจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูง

ดังนั้น การพัฒนาหุ่นจำลองมนุษย์ช่วยชีวิตโดยใช้ยางพารา จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทดแทนอุปกรณ์ฝึกสอนทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบกับมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย แต่สามารถลดการสูญเสียได้ หากตรวจพบในระยะเริ่มต้น แต่การตรวจด้วยตนเองต้องใช้ทักษะความรู้ในระดับหนึ่ง และต้องใช้โมเดลจำลองฝึกตรวจนำเข้าจากต่างประเทศในราคาแพง
 

 
นักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดยคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ผศ.ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาฝึกปฏิบัติต้นแบบเพื่อช่วยชีวิตโดยใช้ยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์และศิลป์ คิดค้นหุ่น CPR หรือหุ่นช่วยชีวิตผู้หญิง และตรวจมะเร็งเต้านม 2 ตัวแรกของโลก โดยมีชื่อเรียกว่า “ฟาตีลาและอารียา” ซึ่งใช้วัตถุดิบจากยางพารา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเสริมองค์ความรู้สำหรับการช่วยชีวิตสตรีทั่วไป และสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม

ผศ.ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาฝึกปฏิบัติต้นแบบเพื่อช่วยชีวิตโดยใช้ยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการออกแบบผลิตหุ่น CPR หรือหุ่นช่วยชีวิตผู้หญิง และตรวจมะเร็งเต้านมจากยางพาราแล้ว ยังมีการผลิตเนื้อเต้านมเทียม โดยมีส่วนผสมของเจลที่มีคุณภาพสูง ทำให้ได้เต้านมเทียมที่มีความคล้ายคลึงธรรมชาติมากที่สุด โดยมีความร่วมมือกับนักวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการศึกษา และออกแบบสรีระร่างกายผู้หญิง นักวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อออกแบบปั้นหุ่นต้นแบบ และนักวิชาการด้านเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อคัดเลือกวัสดุในการพัฒนาส่วนผสมเพื่อก่อให้เกิดหุ่น CPR หรือหุ่นช่วยชีวิตผู้หญิง และตรวจมะเร็งเต้านมเสมือนจริงมากที่สุด
 

 
โดยในระยะเริ่มต้นได้คิดค้นผลิตหุ่นดังกล่าว 2 ตัวแรกของโลก คือ หุ่นชื่อ “ฟาตีลา” มอบให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ใช้เป็นอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติต้นแบบช่วยชีวิต และเรียนรู้การช่วยชีวิตผู้หญิงทั่วไป และผู้หญิงที่นับถือศาสนาอิสลามให้ถูกต้องตามหลักศาสนา และชื่อ “อารียา” มอบให้แก่โรงพยาบาลปัตตานี เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย

ซึ่งในขณะนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำลังดำเนินการสร้างหุ่นต้นแบบ CPR ช่วยชีวิตเด็กในแต่ละช่วงวัยจากยางพารา เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์ และการพยาบาลของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยใช้หลักการบูรณาการในหลักสูตรยางและโพลิเมอร์ ประติมากรรม และจิตสาธารณะในภาวะวิกฤต
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...