xs
xsm
sm
md
lg

รอชม Live สด! “งานวัน ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์” 09.00-15.30 น. จันทร์ 14 ม.ค.2562 นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
อย่างพลาด Live สด! กิจกรรม งานวัน ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ จันทร์ 14 ม.ค.2562 เวลา 09.00-15.30 น. ชมศิลปะวัฒนธรรมปักษ์ใต้จาก 2 ศิลปินแห่งชาติ ครูควน ทวนยก กับ สถาพร ศรีสัจจัง ปาฐกถาเรื่อง “โนรา : จากวัฒนธรรมราษฎร์สู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ” โดย ดร.อมรำ ศรีสุชำติ ที่ปรึกษากรมศิลปากร การแสดวงโนรา โอภาส อิสโม และคณะ ขับบทโดย โนรำโจ๊ก ดำวรุ่ง และ โนรำดักดูด อ่านบทกวีโดย รูญ’ ระโนด พันดำ ธรรมดำ วิสุทธิ์ ขำวเนียม ประเสริฐ รักษ์วงศ์ พร้อมเวทีเสวนา “ยกชั้นวัน ศ.สุธิวงศ์ : ยกชั้นโนราสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ” วิทยากร ประกอบด้วย อ.พิทยำ บุษรำรัตน์, สิงคลิ้ง นำหยีค้อม ดำเนินรายการโดย บัญชร วิเชียรศรี จากสถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกำะยอ อ.เมือง จ.สงขา
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...