xs
xsm
sm
md
lg

“ครูแว่นดำ” แต่งเพลง “เด็กดี อเวนเจอร์” รับวันเด็กแห่งชาติปี 62

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ตรัง - ครูแว่นดำ และทีมงานครู นักเรียน ร.ร.เทศบาลบ้านคลองภาษี และอีกหลายสถานศึกษาใน อ.กันตัง จ.ตรัง พร้อมใจกันจัดทำเพลง “เด็กดี อเวนเจอร์” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันนี้ (11 ม.ค.) สืบเนื่องจากสารวันเด็กของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบให้แก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 มีใจความว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์อย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิด และทำสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 

 
โดยคำขวัญวันเด็กที่มอบให้ คือ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

ดังนั้น ครูแว่นดำ หรือนายชาตรี บุญมี ครูภาษาไทยผู้พิการทางการมองเห็น (สายตาเลือนราง) และทีมงานครู นักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง จึงมีแนวคิดที่ว่า จะทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กๆ เข้าใจถึงความหมายและแนวทางการปฏิบัติตนตามคำขวัญวันเด็ก โดยเฉพาะในเรื่องจิตอาสา ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อที่จะสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติได้อย่างถูกต้อง

จึงได้นำเนื้อหาของคำขวัญวันเด็กมาแต่งเป็นเพลง “เด็กดี อเวนเจอร์” โดยใช้ทำนองเพลง “บักจีเหลิน” ของศิลปิน จีเหลิน สายหมอบ ที่มีทำนองสนุกสนาน และกำลังโด่งดังเป็นที่นิยมในหมู่เด็กและเยาวชนในตอนนี้ เพื่อให้เด็กๆ ร้องตาม ทำความเข้าใจ และนำไปใช้จริงได้ง่ายขึ้น
 

 
สำหรับนักร้องนำเป็นเด็กที่มีจิตอาสาได้สมัครเข้ามาช่วยขับร้อง เพราะมีความตั้งใจอยากจะทำประโยชน์แก่สังคม ได้แก่ น้องเปรม หรือ ด.ช.สิรภพ ชมช่วยธานี ชั้น ป.5 และน้องปลื้ม หรือ ด.ช.ปวรุตม์ ชมช่วยธานี ชั้น ป.3 จากโรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา และยังมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนในอำเภอกันตัง ได้มาร่วมแสดงในเอ็มวีนี้อย่างสนุกสนาน 

ทั้งนี้ ครูแว่นดำ และทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เพลง “เด็กดี อเวนเจอร์” จะทำให้เด็กๆ มีกำลังใจในการทำความดีด้วยจิตอาสาอย่างมีความสุข และอยากฝากถึงเด็กๆ ทุกคนให้เป็นเด็กดีมีน้ำใจ และช่วยเหลือใครๆ ด้วยจิตอาสา เพราะถ้าเด็กในวันนี้มีศรัทธา อนาคตของประเทศชาติเบื้องหน้า ย่อมงดงามและยั่งยืน
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...