xs
xsm
sm
md
lg

“พลังประชารัฐ” เคาะ 50 ว่าที่ผู้สมัคร 14 จังหวัดภาคใต้ โวช่วงชิงอันดับ 1 จำนวน 35 เขต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “พรรคพลังประชารัฐ” เคาะรายชื่อ 50 ว่าที่ผู้สมัครใน 14 จังหวัดภาคใต้ คุยโวช่วงชิงอันดับ 1 จำนวน 35 เขต

พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล ผอ.ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งภาคใต้ พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.50 เขตใน 14 จังหวัดภาคใต้ และกำลังช่วงชิง 35 เขต จ.นราธิวาส โดยเขต 1 นายวัชระ ยาวอหะซัน, เขต 2 นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ, เขต 3 นางดัสนีม เจ๊ะตู, เขต 4 นายสุริยา ยีลูมา, จ.ยะลา เขต 1 นายอาดิสัน อาลีอืสเฮาะ, เขต 2 นายฮัสซัน ดาตู, เขต 3 นายหวังหามะ บือนา, จ.ปัตตานี เขต 1 นายมูฮำมัดปาเรช โลหะสัณห์, เขต 2 นายอัศนี หยีดาโอะ, เขต 3 ดร.นัจรุดดิน ฮัจยีดาโอะ และเขต 4 นายอันวาร์ สะมาแอ

พ.อ.สุชาติ เปิดเผยว่า จ.ตรัง เขต 1 นายนิพันธ์ ศิริธร, เขต 2 นพ.วิโรจน์ ทองโอเอี่ยม, เขต 3 นายดิษฐ์ธนิน ภาคย์อิชณน์, จ.กระบี่ เขต 1 ดร.แสงชัย วสุนธรา, เขต 2 นายสมัชชา เอ่งฉ้วน, จ.ภูเก็ต เขต 1 นายสุทา ประทีป ณ ถลาง, เขต 2 นายมัทธี ถิ่นสาคู, จ.พังงา นายชาญวิศว์ บรรจงการ, จ.สตูล เขต 1 พ.ต.ท.สุริยา บาราสัน, เขต 2 นายอดิศักดิ์ รุ่งเรือง, จ.ระนอง ดร.พงศกร พรหมสุวรรณ

พ.อ.สุชาติ เปิดเผยอีกว่า จ.ชุมพร เขต 1 นายชวลิต อาจหาญ, เขต 2 นายสมบูรณ์ หนูนวล, เขต 3 ดร.ทวีป เพ็ชร์สุวรรณ์, จ.สุราษฏร์ธานี เขต 1 นางจิราวรรณ สารสิทธิ์, เขต 2 นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล, เขต 3 นายประเทือง มีแต้ม, เขต 4 นางรัชดาภรณ์ อินทร์เทพ, เขต 5 ดร.พงศ์พันธุ์ เอ่งฉ้วน, เขต 6 นายพิตตินันท์ รักเอียด, จ.พัทลุง เขต 1 นายสมคิด โสมณะ, เขต 2 ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร และเขต 3 นายปรัชญา นวลเปียน

ขณะที่ จ.สงขลา เขต 1 นายวันชัย ปริญญาศิริ, เขต 2 นายศาสตรา ศรีปาน, เขต 3 นายพยม พรหมเพชร, เขต 4 ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี, เขต 5 นายสมชาย เล่งหลัก, เขต 6 นายสมปอง บริสุทธิ์, เขต 7 นายเทียน ตันติวิริยภาพ, เขต 8 นายวสันต์ ชั่งหมาน, จ.นครศรีธรรมราช เขต 1 รศ.ดร.รงศ์ บุญสวนขวัญ, เขต 2 ดรสัณหพจน์ สุขศรีเมือง, เขต 3 นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ, เขต 4 นายภูมิไท ดีเป็นแห้ว, เขต 5 ดร.คมเดช มัชฌิมวงศ์, เขต 6 นางมุกดาวรร เลื่องศรีนิล, เขต 7 นายสายัณห์ ยุติธรรม และเขต 8 นายจักรกฤช บริรักษ์
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...