xs
xsm
sm
md
lg

แม่ทัพ 4 เปิดโครงการเยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปัตตานี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะทำงานที่ 2 จังหวัดปัตตานี จัดโครงการเยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ครูใต้บ้านน้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา มีทั้งหมด 4 รุ่น / รุ่นละ 94 คน รวมทั้งหมด 380 คน ทั้งนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคือได้รับความรู้จิตสำนึก และมีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มมากขึ้น มีความเข้าใจแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตตามเป้าหมายที่สามารถสืบสานแนวพระราชดำริ และนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขยายผลสู่พื้นที่ของตนต่อไป
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...