xs
xsm
sm
md
lg

เพจดังแถลงจี้ยกเลิกโครงการ “คลองผันน้ำเมืองนคร” ทุ่มงบกว่า 9 พันล้าน เชื่อไม่โปร่งใส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ - เพจดังออกแถลงการณ์จี้ยกเลิกโครงการ “คลองผันน้ำเมืองนคร” ทุ่มงบประมาณมหาศาลกว่า 9 พันล้าน เชื่อเป็นโครงการที่ไม่โปร่งใส หลังไม่ได้สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง

กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกหนึ่งประเด็นแล้วของ “ชาวเมืองพระ” สำหรับการหยิบยกโครงการคลองผันน้ำเมืองนคร ซึ่งเป็นโครงการเก่าตั้งแต่ปี 2545 รื้อนำขึ้นมาปัดฝุ่นทบทวนการก่อสร้างใหม่อีกครั้ง และมีความเป็นไปได้กับการทุ่มงบประมาณอันมหาศาล โดยตีเป็นตัวเลขกลมๆ ก็ราว 9.5 พันล้านบาท จนล่าสุดเพจดังอย่าง “ทบทวนโครงการคลองผันน้ำทำลายคนนคร” ได้ออกแถลงการณ์คัดค้าน และชี้แจงถึงความไม่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน หากจะนำมาก่อสร้างจริง ที่สำคัญกลับไม่ได้สร้างการมีส่วนร่วมที่แท้จริงกับภาคประชาชนอีกต่างหาก โดยในแถลงการณ์ระบุว่า

แถลงการณ์เรียกร้องให้ยกเลิกโครงการคลองผันน้ำเมืองนคร 9,580 ล้านบาท
เรียน พ่อแม่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราช และประชาชนไทยทุกท่าน

หากบ้านเมืองนี้ยังมีความยุติธรรมอยู่ ขอท่านโปรดรับฟังเสียงชาวบ้านบ้าง การที่เราลุกขึ้นมาพูดในครั้งนี้ ไม่ได้พูดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว แต่เป็นการพูดในประเด็นปัญหาสาธารณะ เพื่อเรียกร้องความถูกต้อง เป็นธรรมในบ้านเมือง พูดตามสิทธิเสรีภาพของของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อปกปักไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ เราขอประณาม และไม่เห็นด้วยกับโครงการคลองผันน้ำเมืองนคร ที่จะผลาญงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชนจำนวนมหาศาลถึง 9,580 ล้านบาท โดยกรมชลประทาน ได้รื้อเอาโครงการเก่าจากการศึกษาที่ล้าสมัยตั้งแต่ปี 2545 มาปัดฝุ่นทำใหม่ ซึ่งไม่สอดคล้องต่อสภาพภูมิประเทศ เทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการจัดการน้ำยุคปัจจุบัน อีกทั้งไม่มีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และไม่ได้สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง

การกระทำดังกล่าวของกรมชลประทาน ปราศจากธรรมาภิบาล เป็นการมัดมือชกชาวบ้าน โดยร่วมมือกับจังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างวาทกรรมน้ำท่วมเพื่อหลอกหลอนให้เกิดความกลัว แล้วชงโครงการที่ไม่โปร่งใสนี้ขึ้นมา มิหนำซ้ำ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังอาจมีพฤติกรรมบิดเบือนพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อมาสร้างความชอบธรรมให้แก่โครงการ โดยบิดเบือนว่า “...พระองค์ท่านทรงพระราชทานแนวความคิดนี้ชัดเจนนะครับ ตามรูปแผนที่จะต้องตัดตรงไหน อย่างไร...” ดังที่เราได้แจ้งความให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินคดีอยู่ (ดูรายละเอียดใน Webpage : ทบทวนโครงการคลองผันน้ำทำลายคนนคร)

เราขอเรียนพี่น้องประชาชนว่า โครงการนี้ 1) ไม่ได้แก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองนคร เพราะสาเหตุแท้จริงของน้ำท่วม คือ ผังเมืองมีปัญหา ระบบระบายน้ำไร้ประสิทธิภาพ และขาดแหล่งกักเก็บน้ำ เพราะถมเสียหมด สังเกตจากเมื่อฝนตกในเมืองโดยที่นอกเมืองไม่ตก น้ำก็ท่วมแล้ว 2) โครงการนี้คิดจะเบี่ยงน้ำที่ไหลมาจากคลองท่าดีเขาหลวงอย่างเดียว แต่น้ำที่ไหลมาในเมืองนครนั้นมาจากหลายทิศทาง ถ้าเชื่อว่าน้ำท่วมมาจากน้ำนอกเมืองอย่างไรเสียก็แก้ไม่ได้ 3) โครงการนี้จะทำลายระบบนิเวศมหาศาล ทั้งพรุ หนอง คลอง บึง นา เพราะน้ำไม่สามารถแทรกซึมใต้ผิวดินได้ เนื่องจากเป็นคลองคอนกรีต 4) การก่อสร้างคลองคอนกรีตลึกถึง 6 เมตร กว้างถึง 100 เมตร จะทำให้น้ำจากต้นน้ำ คือ เขาหลวงคลองท่าดี สะเด็ดจากที่สูงลงที่ต่ำ ทำให้เกิดความแห้งแล้งอย่างหนัก พืชผลการเกษตรจะเสียหายนับแสนล้าน คนนครจะลำบากกันถ้วนหน้า จะขาดน้ำกินน้ำใช้อย่างรุนแรง 5) จะเกิดน้ำท่วมจากน้ำทะเลหนุน ในพื้นที่ ต.ปากพนัง ฝั่งตะวันออก เทศบาลเมืองปากพนัง ต.ปากพนัง ฝั่งตะวันตก ต.คลองน้อย ต.บางจาก ต.ท่าไร่ ต.ปากนคร และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 6) ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหายอย่างรุนแรง เพราะการขุดลอกทะเล 7) น้ำจะชะล้างหน้าดินรุนแรงขึ้น 8) ความชื้นในดินลดลงจากกรณีน้ำสะเด็ด จะเกิดปัญหาตลิ่งพัง ดินทรุด 9) สัตว์น้ำตลอดลำน้ำท่าดีจะหดหาย เพราะระบบนิเวศขาดความสมบูรณ์ ขาดความหลากหลายทางชีวภาพ 10) ตะกอนน้ำที่ผันลงสู่ก้นอ่าวปากพนัง ทำให้อ่าวตื้นเขิน ส่งผลกระทบต่อการจัดการประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ

เราเห็นด้วยว่าจะต้องแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองนครศรีธรรมราช แต่ต้องแก้ด้วยเหตุผล และปัญญา ไม่ใช่มั่วนิ่มชงโครงการไม่โปร่งใส ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการมุ่งแต่จะผลักดันโครงการที่ไม่มีการศึกษาผลกระทบอย่างถี่ถ้วน อีกทั้งยังไม่รับฟังเสียงของประชาชนนี้ เป็นไปได้ว่าอาจมีวาระซ่อนเร้นหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีข่าวว่ามีความพยายามแก้ผังเมืองตลอดชายฝั่งทะเล เพื่อเปิดช่องให้โรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานจัดหาน้ำป้อนโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาจมีความคิดที่จะทำชายฝั่งทะเลเมืองนครให้เป็นมาบตาพุด 2 ซึ่งมีพื้นที่มากกว่าที่แรกถึง 3 เท่าด้วยซ้ำไป

จริงๆ แล้ว การแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองนครศรีธรรมราช ต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบทั้งระบบ ทั้งที่มาของน้ำ เส้นทางน้ำ ตัวเมือง และชายฝั่งทางออกของน้ำ โดยควรเริ่มแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อน เช่น 1) แก้ไขผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขคู คลอง ทางระบายน้ำ มีพื้นที่พักกักเก็บน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงทะเล 2) แก้ปัญหาที่ต้นน้ำ เข้มงวดเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า ปลูกไม้ใหญ่เสริมเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำ สร้างฝายธรรมชาติเพื่อช่วยชะลอน้ำเข้าเมือง จะได้ระบายลงสู่ทะเลได้ทัน เป็นต้น

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เราจึงขอเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการคลองผันน้ำเมืองนคร และขอเรียกร้องให้ชาวนครศรีธรรมราช หรือทุกท่านที่รักความเป็นธรรม โปรดร่วมกันปกป้องเมืองนครฯ จากโครงการที่ไม่โปร่งใสนี้

ร่วมปกป้องเมืองนคร หยุดโครงการไม่โปร่งใส ไม่รับฟังเสียงประชาชน ไม่เป็นธรรมกับคนนคร

เครือข่ายประชาชนเรียกร้องให้ทบทวนโครงการคลองผันน้ำทำลายคนนคร
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
Webpage : ทบทวนโครงการคลองผันน้ำทำลายคนนคร
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...