xs
xsm
sm
md
lg

เลือกบ้านคลองวัน อ.กระบุรี นำร่อง พร้อมดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการ OTOP นวัตวิถี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ระนอง - ระนองเลือกบ้านคลองวัน อ.กระบุรี นำร่องดันเป็นแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดึงภูมิปัญญา วิถีชีวิต เพิ่มรายได้ ชูทุ่งข้าวไร่สร้างเสน่ห์ให้แก่ชุมชน และผู้ที่แสวงหาธรรมชาติ

เปิดตัวแปลงปลูกข้าวไร่บ้านคลองวัง หมู่ 5 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการ OTOP นวัตวิถี เพื่อนำร่องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการให้เป็นต้นแบบในการดึงภูมิปัญญา วิถีชีวิต เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

สำหรับบ้านคลองวัน ม.5 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง มีเนื้อที่ประมาณ 8,500 ไร่ มีประชากรอยู่อาศัย 153 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ สวนยางพารา และปลูกข้าวไร่ บ้านคลองวันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและป่าเขา จึงเป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบวิถีชีวิตชุมชนเกษตรแบบดั้งเดิม

นายรณชัย แสงทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.5 อยู่บ้านเลขที่ 56/1 ม.5 บ้านคลองวัน ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง เจ้าของแปลงปลูกข้าวไร่ จำนวน 12 ไร่ ที่เป็นหนึ่งในต้นแบบนำร่องการรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านตามโครงการ OTOP นวัตวิถี ดึงภูมิปัญญา วิถีชีวิต เพิ่มรายได้ชุมชนยั่งยืน

บ้านคลองวันมีชื่อเสียงในเรื่องของข่าวไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวของระนองที่ยังอนุรักษ์การทำการเกษตรแบบดั้งเดิม ข้าวไร่คลองวันมีคุณภาพดี และสร้างรายได้หลักให้แก่ชุมชน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ข้าวไร่คลองวัน เป็นข้าวไร่ของคนในชุมชนหมู่บ้านคลองวันที่มีการปลูกข้าวไร่ ตามธรรมชาติ ปลูกแบบวิถีชีวิตดั้งเดิม คือ การปลูกข้าบนเขาบนดอน ไม่มีน้ำขัง อาศัยน้ำฝนในการปลูกข้าวเท่านั้น

ข้าวไร่ที่ปลูกเป็นข้าวปลอดสารพิษ ปีนี้มีปลูก 2 สายพันธุ์ คือ ข้าวหัวบอน กับข้าวดอกขาม โดยแต่ละสายพันธุ์จะมีจุดเด่นที่ต่างกันออกไป ข้าวหัวบอนจะมีกลิ่นหอมทั้งตอนเป็นรวงข้าวและเมื่อหุงสุก ส่วนข้าวดอกขาม จะมีสรรพคุณแก้เหน็บชาได้ดี โดยในแต่ละปีจะปลูกได้เพียงครั้งเดียว เป็นข้าวที่ปลูกโดยชุมชน ขายโดยชุมชน ส่วนผลผลิตที่ได้ในแต่ละปีจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เก็บไว้กิน ที่เหลือจะขายให้แก่กลุ่ม หากลูกค้าภายนอกสนใจอาจจะต้องจองเข้ามา

ข้าวไร่คลองวัน นอกจากจะเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม หาดูยาก เนื่องจากพื้นที่การเกษตรโดยส่วนใหญ่ของ จ.ระนอง ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกปาล์ม ปลูกยางพารา ปลูกทุเรียน เป็นต้น

จึงทำให้หมู่บ้านคลองวันยังคงมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถสนุกสนานไปกับกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวด้วยแกระ การไล่นกด้วยหุ่นไล่กา การตำข้าวไร่ เป็นข้าวกล้องโดยใช้มือ ทุ่งข้าวไร่สร้างเสน่ห์ให้แก่ชุมชนและผู้ที่แสวงหาธรรมชาติได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะช่วงที่ข้าวออกรวงเป็นสีทองจะเป็นภาพที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบัน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...