xs
xsm
sm
md
lg

คณะผู้แทนพิเศษจัดประชุมระดมทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาชายแดนใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ปัตตานี - คณะผู้แทนพิเศษจัดประชุมระดมทุกภาคส่วนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ รับฟังข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการนำมาเพื่อแก้ปัญหา และขับเคลื่อนชายแดนใต้

วันนี้ (18 ต.ค.) ที่ห้องประชุมรูสะมิแล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี (กศน.) อ.เมืองปัตตานี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางนโยบายยุทธศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชน โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารทางการศึกษา ผู้นำศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกว่า 500 คน
 

 
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ หลังจากที่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยหมุนเวียนจัดการประชุมในพื้นที่ต่างๆ และถือโอกาสนี้ให้ความรู้รวมทั้งบริการประชาชนที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของการจัดนิทรรศการด้วย ฐานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และการปฏิบัติตัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดยมีการจัดนิทรรศการจากสถาบันอาชีวศึกษาที่เน้นการเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา เพื่อสร้างงานให้แก่เยาวชน การนำสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในพื้นที่ เช่น การใช้หุ่นยนต์ในการสอนขับรถยนต์ การใช้หุ่นยนต์ในระบบโรงงานอุตสาหกรรม การสาธิตและแสดงผลงานทางด้านคหกรรมในการตกแต่งอาหาร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพทางด้านการศึกษา ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพให้แก่เยาวชนในพื้นที่ 

นอกจากนี้ ยังมีบริการตัดผมฟรี นิทรรศการและการบริการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในการดูแลและป้องกันโรคต่างๆ ด้วยตนเอง โดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของโรคหัดในพื้นที่ที่รุนแรง ก็ได้ขอความร่วมมือกับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำภาคประชาสังคม และผู้นำทุกภาคส่วนในการรณรงค์การฉีดวัคซีนโรคหัดให้อก่เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...