xs
xsm
sm
md
lg

ศุลกากรภูเก็ตทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ด่านศุลกากรภูเก็ต ทำลายของกลางสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีการดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว กว่า 5,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (11 ต.ค.) ที่เตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมกับนายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ นายอนันตชัย โนโกไสย หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม และนายณัฐพงศ์ หนูสมตน หัวหน้างานคดี ทำลายของกลางที่มีการดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว

นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองและการบังคับใช้กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งของกลางที่นำมาทำลายส่วนใหญ่เป็นสินค้าลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า และตามนโยบายกรมศุลกากร

โดย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร นายประโยชน์ พูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเข้มงวดกวดขัน ดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการป้องกันและปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และสินค้าลักลอบหนีศุลกากรในพื้นที่

ด่านศุลกากรภูเก็ตได้นำของกลางในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว และของกลางได้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย โดยมีของกลางที่เจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้จับกุมในคดีทั้งหมด 45 คดี แยกเป็นคดีที่เป็นของกลางประเภทละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสินค้าลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

เช่น รองเท้า เสื้อผ้าชุดกีฬา กระเป๋า หมวก ซึ่งเป็นของต้องห้ามนำเข้าและเป็นของอันพึงต้องรีบตามนัยมาตรา 166 และมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2560 จำนวน 26 คดี จำนวน 2,607 ชิ้น และของกลางประเภทบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ยาเส้นชนิดยาเส้นปรุง (บารากู่) พร้อมอุปกรณ์และหัวปลั๊กไฟรวมจำนวน 19 คดี จำนวน 62 ชิ้น รวมสินค้า 2,669 ชิ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,258,832.10 บาท


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...