xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ สงขลาเปิดนิทรรศการ “The 4th See to Sea Exhibition by 2 lays group” ณ PSU Art Gallery

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผู้ว่าฯ จ.สงขลา เปิดนิทรรศการ “The 4th See to Sea Exhibition by 2 lays group” ณ PSU Art Gallery เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (8 ต.ค.) ที่ PSU Art Gallery ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “The 4th See to Sea Exhibition by 2 lays group” โดยมี ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.นิสิตา บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนศิลปิน และผู้ที่สนใจร่วมให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
 

 
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “ลูกพระบิดา” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะยึดคำปณิธานของพระบิดาที่ดำรัสไว้ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ตัวท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม จึงอยากเห็น จ.สงขลา เป็นเมืองแห่งความสุข ซึ่งเกิดขึ้นได้จากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว เช่น ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดนิทรรศการในครั้งนี้ การสร้างกำลังใจให้แก่กันและกันเป็นสิ่งที่สวยงาม เป็นการสร้างความสุขอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเชื่อว่า “ศิลปะ” จะกล่อมเกลาจิตใจของทุกคนให้มีความอ่อนโยน รักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ที่สำคัญ “ศิลปะ” จะต้องรับใช้ชีวิต อาจจะในแง่มุมที่แตกต่างกัน แต่เบื้องต้น “ศิลปะ” จะช่วยจรรโลงใจ และสร้างความสุขให้แก่ทุกคนนั่นเอง
 

 
ด้าน ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว ประธานกลุ่ม 2 เล กล่าวว่า การจัดนิทรรศการ “The 4th See to Sea Exhibition by 2 lays group” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 เป็นการแสดงผลงานศิลปะ จำนวน 85 ชิ้น จากกลุ่มศิลปิน 2 เล ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของอาจารย์ และนักวิชาการ 2 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมีความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และในฐานะคนทำงานบนเส้นทางศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการบริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการยกระดับวงการศิลปกรรมร่วมสมัยในภาคใต้ ให้ก้าวสู่ความเป็นสากลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป ซึ่งเชื่อว่าการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง และสามารถยกระดับวงการศิลปกรรมร่วมสมัยในภาคใต้ ให้ก้าวสู่ความเป็นสากลในระดับประเทศ และนานาชาติในวันข้างหน้า จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมงานศิลปะได้ในวัน และสถานที่ดังกล่าว
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...