xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ สงขลา หารือเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝน กำชับทุกหน่วยร่วมทำงานเป็นทีม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผู้ว่าฯ จ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน พร้อมกำชับทุกหน่วยทำงานเป็นทีม เดินหน้าแก้ปัญหาอุทกภัยได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์

วันนี้ (8 ต.ค.) ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสงขลา นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 

 
สำหรับข้อมูลพื้นที่ จ.สงขลา มีลุ่มน้ำหลัก จำนวน 2 ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ลุ่มน้ำย่อย ประกอบด้วย ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาทิศเหนือ ลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ลุ่มน้ำคลองนาทวี และลุ่มน้ำคลองเทพา โดยข้อมูลน้ำฝน-น้ำท่า ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,910 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 3,273 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ความต้องการใช้น้ำ 1,060 ลูกบาศก์เมตรต่อปี อ่างเก็บน้ำความจุ 90 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และมีน้ำส่วนเกิน ซึ่งเป็นน้ำที่ไหลออกสู่ทะเล 2,123 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ทั้งนี้ ในช่วงฤดูฝนมักจะประสบปัญหาอุทกภัยใน 2 พื้นที่หลัก คือ พื้นที่ อ.หาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้แก่คลองระบายน้ำที่ 1 (ร.1) จากเดิมระบายน้ำได้ 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้เพิ่มเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หากดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งจะสามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลสาบสงขลาได้เร็วขึ้น
 

 
ขณะที่พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งครอบคลุม 4 อำเภอของ จ.สงขลา ได้แก่ อ.สิงหนคร กระแสสินธุ์ สทิงพระ และ อ.ระโนด ที่นอกจากจะประสบกับปัญหาอุทกภัยแล้ว ยังประสบกับปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำเค็มที่หนุนเข้ามาในพื้นที่ เนื่องจากบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ รับน้ำจาก จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง และ จ.สงขลา ซึ่งทางโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 เช่น การจัดทำโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำ โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ

ทั้งนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กำชับทุกภาคส่วนในการร่วมกันติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เนื่องจากภาคใต้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว และเริ่มมีฝนตกชุกในพื้นที่ ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานเป็นทีมแบบบูรณาการ และให้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนบุคลากร เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้น
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...