xs
xsm
sm
md
lg

ชาวกระบี่บุกศูนย์ดำรงธรรมทวงคำตอบ หวั่นโรงคัดแยกกลายพันธุ์เป็นโรงไฟฟ้าขยะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กระบี่ -หวั่นกลายพันธุ์เป็นโรงไฟฟ้าขยะ หลังพบพิรุธหลายอย่าง ชาวบ้าน ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ บุกศูนย์ดำรงธรรม ทวงถามความคืบหน้าโครงการโรงคัดแยกขยะ หลังจากที่ได้ส่งหนังสือคัดค้านไปครั้งหนึ่งแล้ว พบว่าโครงการยังไม่ขยับ

วันนี้ (19 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านทรายขาว ม.1 และชาวบ้านคลองแรด ม.7 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ประมาณ 50 คน ในนามเครือข่ายประชาชนรักถิ่นเกิด นำโดย นายประกอบ หลานน้อย ตัวแทน ได้รวมตัวเคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ของบริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างขึ้นในพื้นที่หมู่ 1 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม ได้รวมตัวเดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ เพื่อทวงถามถึงความคืบหน้าการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ หลังจากที่ได้ยื่นหนังสือคัดค้าน เนื่องจากชาวบ้านเกรงว่าโครงการดังกล่าวจะกลายพันธุ์เป็นโรงไฟฟ้าขยะ โดยมี นายสมปอง รัตนะ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ เป็นผู้รับเรื่อง

นายประกอบ หลานน้อย อายุ 68 ปี ตัวแทนเครือข่ายประชาชนรักถิ่นเกิด กล่าวว่า กลุ่มชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยต่อการผุดโครงการโรงคัดแยกขยะ ของบริษัทไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด เนื่องจากวิตกกังวลต่อผลกระทบที่จะตามมา เนื่องจากทางบริษัทไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดเวทีการประชุมและรับฟังความคิดเห็นต่อการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพและสิ่งแวดล้อม โครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในระบบปิด เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ มัสยิดบ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่

โดยมีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 200-250 คน แยกเป็นประชาชนจากหมู่ที่ 7 ตำบลคลองพน ประชาชนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ที่อาจจะมีผลกระทบโดยตรงในรอบรัศมี 1 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการฯ และประชาชนจากหมู่บ้านใกล้เคียงตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม ซึ่งพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

จากเวทีการประชุมและรับฟังความคิดเห็น โครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ทางเครือข่ายประชาชนรักถิ่นเกิด มีข้อกังวลต่อโครงการดังกล่าว และได้แสดงความคิดเห็นและข้อกังวลต่อโครงการที่จะเกิดขึ้น

พร้อมกับได้ซักถามถึงที่มาที่ไปของโครงการ แต่ทางตัวแทนของบริษัทไทยโก้เทคโนโลยี จำกัด ให้เหตุผลที่ไม่ชัดเจนต่อข้อซักถาม ทำให้ประชาชนเกิดข้อสงสัยว่า บริษัทไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด มีนัยแอบแฝงต่อโครงการหรือไม่

ทั้งนี้ ประชาชนมีข้อสังเกตหลายประการ ดังนี้ โครงการดังกล่าวต้องทำการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างน้อย 70 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นขยะมูลฝอยของทั้งอำเภอคลองท่อม ในขณะที่ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลทรายขาว รวมกันมีประมาณ 3-5 ตันต่อวัน และโครงการดังกล่าวสามารถรับขยะมูลฝอยได้ 200 ถึง 400 ตันต่อวัน ทำไมบริษัทไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด ไม่เลือกตั้งโรงงานที่ ต.คลองท่อมใต้ หรือคลองท่อมเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีขยะมูลฝอยปริมาณมากที่สุดในย่านอำเภอคลองท่อม แต่ทำไมถึงเลือกพื้นที่สร้างในตำบลทรายขาว

นายประกอบ กล่าวด้วยว่า บริษัทไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด มีนัยอะไรแอบแฝง หรือปิดบังข้อมูล ข้อเท็จจริงต่อประชาชนหรือไม่ เพราะบริษัทไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ความเข้าใจของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่เข้าใจว่าโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในระบบปิด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือโรงไฟฟ้าขยะในอนาคตที่มีกำลังผลิต 30 เมกะวัตต์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ทั้งนี้ หากโครงการโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจริง และโครงการสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ถึง 200 ถึง 400 ตันต่อวัน ตามที่ตัวแทนบริษัทให้ข้อมูลนั้น ในอนาคตประชาชนมีข้อกังวลว่าจะเกิดมลพิษทางกลิ่นและควันในอากาศที่จะตามมา ซึ่งหากข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่เกิดขึ้นจริงจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านรอบโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นจำนวนมากในพื้นที่หมู่ 1 บ้านห้วยลึก หมู่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว และหมู่ 7 บ้านคลองแรด ตำบลคลองพน

โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในรัศมีรอบโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยซึ่งมีระยะห่างกันประมาณ 1,000 ถึง 1,500 เมตร ประกอบด้วย โรงเรียนรุ่งอรุณศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยลึก โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ และโรงเรียนบ้านคลองแรด ซึ่งมีนักเรียนรวมกันทั้งหมดประมาณไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

นอกจากนี้ เชื่อว่าจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากบริเวณก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอย ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล น้ำเสียจากโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยจะไหลลงไปตามลำห้วยแล้วไหลลงสู่คลองนา และไหลไปรวมกันกับคลองช่อนไช และคลองแรด ก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่มีอาชีพทางด้านการประมง และประชาชนที่หากินอยู่กับบริเวณคลองต่างๆ เช่น ประชาชนชุมชนใส่ฝ้าย ประชาชนบ้านทุ่งครก ประชาชนบ้านท่ามะพร้าว

ผลกระทบทางอ้อม สิ่งแวดล้อมบริเวณสองข้างคลอง ที่คาดว่าน้ำเสียจะไหลผ่าน ทางเครือข่ายประชาชนรักถิ่นเกิดเห็นว่า ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ยังไม่ทำความเข้าใจและไม่ทำการศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมอันมีความละเอียดอ่อนทั้งที่พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำที่ดีพอ

หากมีโครงการต่อเนื่องตามที่เครือข่ายประชาชนรักถิ่นเกิดมีข้อกังวล จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาในระยะยาว และไม่สามารถแก้ไขได้ เครือข่ายประชาชนรักถิ่นเกิด จึงขอคัดค้านโครงการโรงคัดแยกขยะดังกล่าว และทราบว่าโครงการดังกล่าวยังไม่มีการดำเนินการใดๆ

ด้าน นายสมปอง รัตนะ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สำหรับหนังสือและรายชื่อที่ชาวบ้านคัดค้านที่ได้มายื่นก่อนหน้านี้แล้ว ได้ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และจะทำหนังสือเร่งรัดไปอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ว่า โครงการดังกล่าวเข้าข่ายโรงงานชนิดไหน และมีการยื่นขออนุญาตอย่างไรบ้างแล้ว เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า หลังจากที่ศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่อง และได้มีการซักถามข้อสงสัยของชาวบ้านแล้ว ชาวบ้านเครือข่ายรักถิ่นเกิด ก็ได้เข้ายื่นหนังสือฉบับเดียวกันต่อ พ.อ.กิตติ เอี่ยมศิริ รอง ผอ.รมน.จ.กระบี่ และเทศบาลตำบลทรายขาว พร้อมกันนี้ ทางเครือข่ายจะทวงถามความคืบหน้าต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...