xs
xsm
sm
md
lg

วชิระภูเก็ตจัดโครงการทอดผ้าป่า หาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดแถลงข่าวโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2561 เพื่อจัดหาทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้แก่โรงพยาบาล เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย และเข้าถึงบริการที่รวดเร็วขึ้น ขณะที่โรงแรมในเครือกะตะ กรุ๊ป บริจาคเงิน 4 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาล

วานนี้ (29 มี.ค.) ที่ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการโรงแรมในเครือกะตะกรุ๊ป ในฐานะประธานโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายสมบูรณ์ หวังแต่ธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ร่วมกันแถลงข่าวโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระ และสื่อมวลชนภูเก็ตเข้าร่วมในครั้งนี้

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการศูนย์วชิระภูเก็ต กล่าวว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดภูเก็ต มีจำนวน 551 เตียง ที่ต้องคอยดูแลรักษาประชากรตามทะเบียนราษฎรราว 400,000 คน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติอีกปีละ 14-15 ล้านคน ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเพิ่มมากขึ้น เฉลี่ยวันละประมาณ 2,200 ราย และพบว่ายังมีโรคที่เป็นข้อจำกัดในการรักษา คือ โรคที่ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัย และมีความแม่นยำในการตรวจ วินิจฉัย การบำบัดรักษา การช่วยชีวิต และการฟื้นฟูผู้ป่วยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีแผนที่จะพัฒนาศักยภาพของการให้บริการโรคที่มีข้อจำกัดข้างต้นยังเป็นช่องว่างให้พร้อมในการให้บริการ แต่โรงพยาบาลยังขาดงบประมาณที่จะจัดซื้อเครื่องมือ และคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และยังขาดแคลนอยู่ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลวชิระร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์รองรับการช่วยเหลือสังคมให้ผู้ป่วยที่มีกำลังทรัพย์น้อยมาใช้บริการ และพัฒนามาตรฐานการรักษาให้สูงขึ้น ลดอัตราการรอคอยให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้น และรับการรักษาให้ดีขึ้น

สำหรับการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม2561 ณ หน้าอาคารศูนย์แพทย์ฯและอาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผู้มีจิตศรัทธาที่สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่ 0-7636-1234 ต่อ 2910 หรือบริจาคเข้าบัญชี “กองทุนทอดผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องแพทย์” 805-0-84632-6 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต

อย่างไรก็ตาม นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการโรงแรมในเครือกะตะ กรุ๊ป และครอบครัวได้บริจาคเงิน จำนวน 4,000,000 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อไว้ซื้อเครื่องมือแพทย์Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...