xs
xsm
sm
md
lg

โต้กลับ! องค์กรนานาชาติร่วมลงชื่อยุติการคุกคามและปิดปากประชาชน หลัง กอ.รมน.อ้างเป็นเรื่องลวงโลก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

แฟ้มภาพ
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - องค์กรนานาชาติพร้อมประชาชนร่วมลงชื่อเรียกร้องให้ยุติการคุกคามและปิดปากประชาชน เป็นการยืนยันตัวตนหลัง กอ.รมน.อ้างเป็นแถลงการณ์ลวงโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีกลุ่มพลังมวลชนในนามเครือข่ายเฉพาะกิจ เพื่อปกป้องพลเรือน และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 38 องค์กรใน จชต. จัดเสวนาเครือข่ายประชาสังคมเสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการสันติภาพ และความเป็นธรรม พร้อมเรียกร้องให้ยุติการคุกคาม และปิดปากประชาชน และยื่นแนวทาง 6 ข้อต่อรัฐไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา

หลังจากนั้น ทางโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ได้ออกมาตอบโต้เครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อปกป้องพลเรือน และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยุติการคุกคาม และปิดปากประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ว่าเป็น “แถลงการณ์ลวงโลก” พร้อมเรียกให้องค์กรดังกล่าวยุติหลอกลวงประชาชน

ล่าสุด เว็บไซต์ Deepsouthwatch ได้เปิดเผยถึงการร่วมลงรายชื่อที่มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อแสดงออกถึงกรณีที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า อ้างว่าการซ้อมและทรมานผู้ต้องสงสัยในค่ายทหารนั้นเป็นการลวงโลก โดยมีรายชื่อที่เพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้

องค์กรร่วมลงนาม
1. กลุ่มเซากูน่ำ
2. กลุ่มด้วยใจ
3. กลุ่มนักสาธารณสุขเพื่อสังคม (PHOS)
4. กลุ่มบุหงารายาเพื่อการศึกษา (BRG)
5. กลุ่มสตรีพุทธเพื่อสังคม
6. กลุ่มสลาตันเนเจอร์
7. คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้)
8. คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW)
9. เครือข่ายชำวปาตานีนอกมาตุภูมิ (PATANI Viewers)
10. เครือข่ายชำวพุทธเพื่อสันติภาพ (B4P)
11. เครือข่ายทรัพยำกรชายแดนใต้
12. เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.)
13. เครือข่ายบัณฑิตอำสำปาตานี (INSouth)
14. เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ
(PermaTamas)
15. เครือข่ายผดุงธรรมเพื่อสันติ (JOP)
16. เครือข่ายผู้ช่วยทนายความมุสลิม (SPAN)
17. เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภำพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
18. เครือข่ำยเยำวชนลุ่มน้ำสายบุรี (JALEM)
19. ชมรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม (PICSEB)
20. ปาตานีฟอรั่ม (Patani Forum)
21. มูลนิธินูซันตาราเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Nusantara)
22. มูลนิธิผสำนวัฒนธรรม (CrCF)
23. มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลำมภาคใต้
24. มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (MAC)
25. ศูนย์บูรณาการคนหนุ่มสำวเพื่อศักยภำพชุมนุมชน (YICE)
26. ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)
27. ศูนย์วัฒนธรรมมลายูปาตานี (BUMI)
28. ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามเพื่อการพัฒนา (PUKIS)
29. สถานีวิทยุมีเดียสลาตัน (Media Selatan)
30. สมาคมฟ้าใสส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนชายแดนใต้
31. สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี
32. สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (PerMAS)
33. สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR)
34. สำนักพิมพ์อาวัณบุ๊ค (Awan Book)
35. สำนักสื่อวารตานี (Wartani)
36. ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู
37. องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP)
38. องค์กรผู้หญิงปาตานี (PERWANI)
39. สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล
40. สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ
41. Asian Human Rights Commission (AHRC), Hongkong
42. Center for the Middle East and Global Peace Studies, Faculty of Social and Political
Sciences, Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta, Indonesia
43. Dayak Youth Union (Serikat Pemuda Dayak), West Borneo, Indonesia
44. Forum Independen Mahasiswa (FIM), Papua, Indonesia
45. Garda Papua
46. Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict - Southeast Asia (GPPACSoutheast
Asia)
47. Indonesia Legal Aid Foundation (YLBHI)
48. Initiatives for International Dialogue (IID)
49. KONTRAS Aceh, Indonesia
50. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh, Indonesia
51. Lembaga Bantuan Hukum Pers (Legal Aid Centre for The Press), Indonesia
52. Lingkar Borneo, West Kalimantan, Indonesia
53. Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPAN) Ambon, Maluku, Indonesia
54. Link-AR Borneo, West Borneo, Indonesia
55. Momuna Tribe Council (Dewan Adat Momuna), Yahukimo, Papua, Indonesia
56. NM Neo-Mind Organization
57. North South Initiative
58. Office for Justice and Peace of the Arch-Diocese Merauke (SKP Kame), Papua, Indonesia
59. Papua Forest Watch
60. Papuan Students Alliance (Aliansi Mahasiswa Papua), Indonesia
61. Perkumpulan Jubi, Indonesia
62. Pertubuhan Kebajikan Aman Patani Malaysia (AMANI MALAYSIA)
63. Solidaritas Organisasi Sipil Untuk Tanah Papua (SOS TANAH PAPUA)
64. Tifa Foundation, Indonesia

บุคคลลงนาม
1. กรรตษณะ ประทุมมาตย์สังคมศึกษา ม.มหาสารคาม
2. กฤตนัน สตยกฤตพลเมือง
3. กฤษกร ศิลารักษ์ที่ปรึกษำสมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล
4. กษมาพร แสงสุระธรรมนักวิจัยอิสระ
5. กานต์ ทัศนภักดิ์กวี ช่างภาพ
6. กุสุมา กูใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
7. เกียรติศักดิ์ บังเพลิง ประชาชนสยาม
8. เกื้อ ฤทธิ์บูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี
9. ขวัญตา บัวเทศ ประชาชน
10. คอรีเยาะ มานุแช
11. คอรีเยาะ มานุแชสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
12. คอลดูน ปาลาเร่ ประชาชน
13. คอลีเยาะ กำลอประชาชน
14. คาร์มัรรอำลี บินดาโอ๊ะ
15. แคทรียา เมฆารัฐ ประชาชน
16. ฆัสรา มุกดาวิจิตร ประชาชน
17. งามศุกร์ รัตนเสถียร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
18. จารุณี ศิริพันธุ์ ประชาชน
19. จิตติมา พลิคามิน พนักงานบริษัท
20. จิตลดา ไวดาบ ประชาชน
21. จิตินาถ ศิริเทศ ประชาชน
22. เจริญพงศ์ พรหมศร นักวิจัย
23. เจอดศักดิ์ ละอองศรี ประชาชนสยาม
24. เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะPatani Art Space
25. ชัชฎา กำลังแพทย์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
26. ชัยพงษ์ สำเนียง ม.เชียงใหม่
27. ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี นักข่าว TransborderNews
28. ชานันท์ ยอดหงษ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29. ชุมศักดิ์ นรำรัตน์วงศ์ นักเขียน/คอลัมนิสต์
30. ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
31. ซอลา จิตจำนงค์ เกษตรกร
32. ซะด๊ะ นวลศ ประชาชนคนไทย
33. ซัมซู สำอุ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
34. ซัยฟูดิน สุหลงประธานกลุ่มนักเขียนปาตานี (KOPI)
35. ซาการียา บิณยูซูฟ
36. ซากีย์ พิทักษ์คุมพล สถาบันสันติศึกษา มอ.หาดใหญ่
37. ซานีซา แวอาลี ประชาชนทั่วไป
38. ซาฮารี เจ๊ะหลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการฮาลำล สำนักงำนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
39. ซีตีมูนา ปายอดือราแมประชาชน
40. ซูชกอร์ ดำมิเด็ง ประชาชน
41. ฐปณีย์ เอียดศรีไชย สื่อมวลชน
42. ฐิตินบ โกมลนิมิ
43. ณขจร จันทวงศ์ สื่อมวลชนเครือผู้จัดการ/MGROnlineภาคใต้
44. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
45. ณภัค เสรีรักษ์ นักวิจัยอิสระ
46. ณรรธราวุธ เมืองสุขสื่อมวลชน
47. ณัฐาศิริ เบิร์กแมน สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
48. ดวงยิหวา อุตรสินธุ์
49. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
50. ดาราณี ทองศิริ ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู
51. ต่วนซูไฮมีน ต่วนปูเตะประชาชน
52. ต่วนยุสรีย์ แซแร ประชาชน
53. ตัซนีม เจ๊ะมามะนักศึกษา
54. ทวีศักดิ์ ปิ นักกิจกรรม
55. ธงชัย เกียรติกังวาลกุล ประชาชนไทย100%
56. ธนกร วงษ์ปัญญาสื่อมวลชน
57. ธนพล แสงจันทร์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
58. ธนภาษ เดชพาวุฒิกุลนักศึกษา
59. ธนศักดิ์ สำยจำปำ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
60. ธวัช มณีผ่อง อาจารย์/คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี/พนักงานมหาวิทยำลัย
61. ธิติ มีแต้ม นักเขียน
62. ธีรภัทร สนินักศึกษา
63. ธีระ จันทิปะนักวิชาการ/สถาบันทักษิณคดีศึกษา
64. นฆ ปักษนาวินนักเขียน
65. นดี ราษฎร์นิยม นักศึกษำk
66. นภาพร เจ๊ะหมะ ประชาชน
67. นฤมล กองสิน
68. นฤมล ทับจุมพลผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
69. นวพล ลีนิน
70. นายเสรี จินตกานนท์ประธานชมรมเพื่อนพึ่งเพื่อน สังกัดเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคตะวันออก อาชีพรับจ้างทั่วไป
71. นิกร สุทธิบุตรประชาชน
72. นิการีมะห์ กูโนะ นักศึกษา
73. นิติ วรรณกายนต์ ประชาชน
74. นิติพงศ์ สำรำญคง
75. นิทัศน์ ปอแซ ประชาชน
76. นิธิวัต วรรณศิริ ผู้ลี้ภัยการเมืองไทย
77. นินัสรูน ดือรำแม
78. นิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ NGO
79. นูรุลฮุดา อับรู Media Selatan
80. เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์
81. บดินทร์ สายแสง สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
82. บัณฑิต ไกรวิจิตร
83. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
84. บัณฑิต หอมเกษ นักกฏหมาย
85. บารมี ชัยรัตน์ ผู้ประสานงานสมัชชาคนจน
86. บารมี สมาธิปัญญา
87. บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
88. บุญส่ง ภู่ระหงษ์ ค้าขาย
89. บุษยมาส อิศดุลย์ ประธานกลุ่มเยาวชนนอกระบบบ้านบุญเต็ม จ.ยะลา
90. เบญจมาศ บุญฤทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอก, University of Aberdeen
91. ปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ
92. ปวินท์ ระมิงค์วงศ์คนงาน/สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง/รับจ้ำง
93. ปัทมา แสงระวี เกษตรกร
94. ปิยะโชติ อินทรนิวาส สื่อมวลชน
95. ปิยะนุช สิงห์แก้วจ.วิจัย
96. ผกามาส คำฉ่ำ ประชาชน
97. ผรัณดา ปานแก้วสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
98. พงศธร ศรเพชรนรินทร์ สามัญชน
99. พงศ์พัฒน์ เสือสุไพ ประชาชน
100. พงษ์พัฒน์มะมะหมัด นักศึกษา
101. พงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ เครือข่ายทรัพยากร ลุ่มน้ำสำละวิน
102. พรไทย ศิริสำธิตกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
103. พรพิศ ผักไหม แม่ค้า
104. พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
105. พระครูปุญญาภิบาล นักบวช
106. พระธรรมยุทธ์ ภูมิธเนศ นักบวช
107. พฤหัส พหลกุลบุตร เลขาธิการมูลนิธิสื่อชาวบ้าน
108. พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยาลัย
109. พะเยาว์ อัคฮาด ผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง
110. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์และบรรณาธิการบริหารวารสารสิทธิและสันติศึกษา ม.มหิดล
111. พิพัฒน์ พสุธารชาติ นักวิชาการอิสระ
112. พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
113. พิมาน แม้นมินทร์ข้าราชการพลเรือน
114. พูนสุข พูนสุขเจริญ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
115. เพชรดาว โต๊ะมีนา ประชาชน
116. เพาซี ยะซิง กลุ่มเฌอบูโด, นักสื่อสารอิสระ
117. ฟาตอนะห์ ประดู่
118. ฟารีดา ปันจอร์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ.
119. ฟารีส มะเด็ง ประธาน องค์กร KPS ครอบครัวรอยยิ้ม หมู่บ้ำนเป็นสุข
120. ฟุรกอน มะลี นักกิจกรรมอิสระ
121. ไฟซอล สามะเด็ง นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
122. ภควัต พรหมทัต วิศวกร
123. ภักดิ์กมล ศิริวัฒน์ นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
124. ภัควดี วีระภาสพงษ์ ประชาชน
125. ภัทรภร ภู่ทอง
126. ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี
127. เภาซียะห์ สาอี นักศึกษา ม.รังสิต
128. มะรอนิง สาและ เครือข่ายอนุรักษอ่าวปัตตานี
129. มาหมัด จารำแว ประชาชน
130. มาหะมะรอยาลี บีดิง ประชาชน
131. มูหมัดอัสฮา บาราเต๊ะ นักศึกษา
132. มูฮัมมัด อำแว นักเขียนอิสระ
133. มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.ปัตตานี
134. มูฮัมหมัด เจ๊ะดอเล๊าะ ผู้ประสานงาน
135. มูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ สื่อมวลชน
136. มูฮำหมัด ดือราแม นักศึกษาสถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
137. มูฮำหมัด นแว ศูนย์บูรณาการคนหนุ่มสาวเพื่อศักยภาพชุมนุมชน (YICE)
138. มูฮำหมัดอิลยาส หญ้าปรัง
139. ยูซหลัน มะสาแม็ง ลุ่มน้ำสายบุรี, ทำสวน
140. รชฎ สาตราวุธม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
141. รอกีเย๊าะ. ยูโซะ ข้าราชการ
142. รอมฎอน ปันจอร์
143. รอฮานี ดาโอ๊ะ นักวิจัยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี
144. รอฮีมะห์ เหะหมัด ประชาชน
145. รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช
146. รุสมัน แบรอสะแม ประชาชน
147. รุสลาน มูซอ สื่อมวลชน
148. เรืองรวี พิชัยกุล
149. เลาฟั้ง บัณฑิตเทิดสกุลสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
150. วราวุธ วุฒิ
151. วสภา วณิชเวทินประชาชน
152. วิทยา แสงระวี เกษตรกร
153. วิโรจน์ อาลีคณะรัฐศำสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
154. วิวัฒน์ ตามี่ ผู้อำนวยกำรมูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์
155. แวนูรไอฮัน แวดอเลาะ นักศึกษาสถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
156. ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย นักการละคร
157. ศศวัชร์ คมนียวนิชนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
158. ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
159. ศิริพร ฉายเพ็ชร
160. ศิววงศ์ สุขทวี
161. สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์อาจารย์คณะนิติศำสตร์ ม.เชียงใหม่
162. สมชาย ชาตรี
163. สมชาย ทองดี
164. สมนึก จงมีวศิน อาจารย์ประจำ / วิทยาลัยนานาชำติ / มหาวิทยาลัยศิลปากร
165. สมัชชา นิลปัทม์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
166. สมาน อู่งามสิน นักเขียนอิสระ
167. สวิตรา ดวงประทีป พนักงานบริษัทเอกชน
168. สาการียา บินสาแม ครู โรงเรียนเอกชน
169. สายฝน สิทธิมงคล
170. สิทธิชัย คำมี นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
171. สืบวงศ์ กาฬวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.พระนคร
172. สุณัย ผาสุก ที่ปรึกษา Human Rights Watch ประเทศไทย
173. สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยำลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
174. สุธาวัลย์ บัวพันธ์ นักพัฒนาเอกชนภาคใต้
175. สุนี ไชยรส วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยำลัยรังสิต
176. สุภัครจิต โมสิกา อิสระ
177. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประชาชน
178. สุมาลี โตกทอง นักกิจกรรมอิสระด้านสุขภาวะทางเพศ
179. สุรชัย ตรงงาม ทนายความ
180. สุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการ
181. สุรัยยา สุไลมาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
182. สุไลมาน เจ๊ะแม ประชาชน
183. สุวรา แก้วนุ้ย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ.
184. เสกสรร อานันทศิริเกียรติ บัณฑิตวิทยาลัยการระหว่างประเทศศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
185. เสฎฐวุฒิ ยุทธาวรกูลประชาชน
186. แสงศิริ ตรีมรรคา เอ็นจีโอ
187. หิฟนี สาแลหมัน ประชาชน
188. อธิป มะตาแมประชาชน
189. อนุมัติ รัตนพันธ์เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลปัตตานี
190. อภิชญา โออินทร์ นักวิจัย
191. อภิรัฐ เจะเหล่า
192. อรชา รักดี คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
193. อรอนงค์ ทิพย์พิมล
194. อะฟีฟ หะมะ ผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
195. อะรีด หวามาก นักดนตรี
196. อัฐนันท์ พรมพาดี ครู
197. อัฐพล ปิริยะ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินท์ ปัตตานี
198. อันธิฌา แสงชัย
199. อับกอรี เปาะเดร์ บุคคลทั่วไป
200. อับดุลกอยยูม ตาเละ ประชาชน
201. อับดุลการิม หะยีเจะเตะ เยาวชนปาตานี
202. อับดุลฆอนีย์ มะนอ ช่างภาพอิสระ, สื่อ INSouthmedia, พ่อค้ามือสอง
203. อับดุลรอนิง กาเซ็ง นักศึกษา พัฒนาสังคมฯ นิด้า
204. อับดุลเราะมัน มอลอ นักวิชาการประจำสถาบันปาตานีเพื่อการวิจัยและพัฒนามนุษย์ (INSANI)
205. อับดุลเลาะ บากา ประชาชน
206. อับดุลสุโก ดินอะศูนย์อัลกุรอานเเละภาษา QLCC
207. อับดุลอาซิส ตาเดอินทร์
208. อับดุลฮาดี อับดุลเลาะ ประชาชน
209. อัฟฟาน ตุลยศักดิ์ นักศึกษา
210. อัมนะ ลอมา ประชาชน
211. อัมนีย์ ตาเยะ ประชาชน
212. อัมพร หมาดเด็น
213. อัลฟัรฏ์ เจ๊ะอุมา
214. อัศโตรา ชาบัต ผู้สื่อข่าวอาวุโส
215. อัสซูวรรณ เปาะหะ ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชายแดนใต้
216. อัสรี ดาหาเล็ก พนักงานบริษัทเอกชน
217. อาทิตย์ ทองอินทร์
218. อานนท์ นาภา สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
219. อามีน บาเอะ ประชาชน
220. อามีรา อิสลามรุจี และครอบครัวประชาชน
221. อาริญา โดะแอ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
222. อาริฟ. ใบหมำดปันจอ นักศึกษา
223. อารีนา เจะเซ็ง ประชาชน
224. อารีฟีน โสะ
225. อิมรอน ซาเหาะ
226. อิลหาม มะนะแลนักศึกษา
227. อิสมาอีล ฮายีแวจิสื่อมวลชน
228. อีมรอน อำลีมามะ ประธานกลุ่ม YICE, กลุ่มยุวชนเกษตรเพื่อการพัฒนา, ทำสวน
229. อุษาวดี คอลลิส คนไทยในต่างแดน
230. อุษาสินี ริ้วทอง เจ้าหน้าที่โครงการ
231. เอกชัย อิสระทะ
232. เอกราช ซาบูร์ เครือข่ายมุสลิมเอเชีย
233. เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี
234. ฮาซัน ยะเยริประชาชน
235. ฮานีฟ สาและประชาชน
236. ฮามีดะห์ ม๊ะติประชาชน
237. ฮารีเพน สาอิ ผู้ดำเนินรายการโลกวันนี้ (มีเดียสลาตัน)
238. Affan CheusengStudent
239. Andhy Panca KurniawanIndonesian journalist
240. Anwar Yunuh
241. Esra Mandosir Papua activist
242. Hara Shintaro Independent researcher
243. Muhammadfatton Dohae นักศึกษา
244. Muhammadrusdee Hayiming ประชาชน
245. Natthaphong buntham Teacher
246. Rizka Argadianti Rachmah Alumni LBH Jakarta, Indonesia
247. Rosenun Chesof University of Malaya
248. Surainee Sainui
249. Tommy Albert Tobing Indonesia Public Lawyer
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...