xs
sm
md
lg

หนังสือเล่มใหม่ “Primary we care คนปฐมภูมิหัวใจเพชร” สะท้อนการทำงานของบุคลากรที่สำคัญในพื้นที่เสี่ยง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


 
เวชศาสตร์ครอบครัวอำเภอยะรัง ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และโครงการผลิต คณะแพทย์ เวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกหนังสือเล่มใหม่“Primary we care คนปฐมภูมิหัวใจเพชร” เพื่อเป็นสื่อสะท้อนให้เห็นการทำงานของบุคลากรที่สำคัญในพื้นที่เสี่ยง ด้วยการทำงานของคณะทำงานที่อยู่ในโครงการเวชศาสตร์ชุมชน โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปให้แก่ชมรมของสาธารณสุข เพื่อให้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่นอกระบบ
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...