xs
xsm
sm
md
lg

อบจ.ภูเก็ตเปิดประมูล Life Guard รอบ 2 งบ 16 ล้าน หาเอกชนดูแลความปลอดภัยชายหาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ปัญหา Life Guard ภูเก็ต คืบหน้า อบจ.จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยชายฝั่งเกือบครบทุกหาดแล้วระหว่างรอเปิดประมูลรอบใหม่ งบ 16 ล้านบาท คาดชัดเจนภายในเดือน พ.ย.นี้

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการแก้ปัญหาโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง หรือ Life Guard ในพื้นที่ชายหาดของจังหวัด ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง Life Guard เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และประชาชนที่ประสบเหตุขณะลงเล่นน้ำทะเลบริเวณชายหาดต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 12 แนวชายหาด แต่เนื่องจากบริเวณหาดแหลมสิงห์ ในพื้นที่บริเวณทางลงหาดเป็นพื้นที่เอกชนซึ่งได้มีการปิดทางลงสู่ชายหาด จึงได้ย้ายจุดปฏิบัติงานดังกล่าวไปยังบริเวณชายหาดป่าตอง ทำให้ขณะนี้มีพื้นที่ดำเนินการ 11 แนวชายหาด โดยมีพนักงาน Life Guard ทั้งสิ้น 98 คน ซึ่งตามสัญญาว่าจ้างปีงบประมาณ 2560 วงเงินงบประมาณ 16,566,000.- บาท สัญญาได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2560 โดยสัญญาได้เริ่มวันที่ 20 ม.ค.60 ถึง 30 ก.ย.60 ทำให้ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีปัญหาเรื่องการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง Life Guard ที่ขาดความต่อเนื่อง เนื่องด้วยภายหลังจากที่ อบจ.ภูเก็ต ได้เปิดประมูลให้เอกชนที่สนใจยื่นซองประมูลปรากฏว่า ไม่มีเอกชนรายได้สนใจยื่นซองประมูล
นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต จึงแก้ปัญหาดังกล่าว โดยขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยชายฝั่งออกเป็นแต่ละแนวชายหาดเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุขณะลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดดำเนินการไปแล้ว จำนวน 7 หาด โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2560 เป็นต้นมา ประกอบด้วย ชายหาดในหาน จำนวน 2 จุด พนักงาน Life Guard 6 คน ชายหาดยะนุ้ย จำนวน 1 จุด พนักงาน Life Guard จำนวน 2 คน ชายหาดกมลา จำนวน 3 จุด พนักงาน Life Guard 7 คน ชายหาดป่าตอง จำนวน 7 จุด พนักงาน Life Guard จำนวน 21 คน ชายหาดสุรินทร์ จำนวน 2 จุด พนักงาน Life Guard จำนวน 6 คน ชายหาดบางเทา จำนวน 5 จุด พนักงาน Life Guard จำนวน 11 คน ชายหาดในทอน จำนวน 2 จุด พนักงาน Life Guard จำนวน 5 คน และชายหาดไม้ขาว จำนวน 2 จุด พนักงาน Life Guard จำนวน 5 คน รวมจุดปฏิบัติงาน 24 จุด พนักงาน Life Guard จำนวน 63 คน ในส่วนของหาดกะตะ หาดกะรน และหาดในยาง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างพนักงาน Life Guard มีเป้าหมาย 32 คน โดยคาดว่าจะได้รับคำตอบในเร็วๆ นี้ ซึ่งขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารเรือ อป.พร.และอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

นายเสถียร กล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง Life Guard วงเงินงบประมาณ 16,500,000.บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือนนั้น อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนหาผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยกำหนดเวลาดำเนินการทั้งกระบวนการยื่นซอง กระบวนการเปิดซองประกวดราคา ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 อบจ.คาดว่าในการเปิดยื่นซองรอบที่ 2 นี้ จะมีผู้ประกอบการมายื่นซองอย่างแน่นอน แต่หากไม่มีทาง อบจ.ได้หาแนวทางการในการแก้ปัญหาไว้แล้ว ด้วยจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยชายฝั่งเหมือนที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้

อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในปีต่อๆ ไปอีกแล้ว เพราะจากการหารือร่วมกันระหว่างจังหวัดภูเก็ต อบจ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะแก้ปัญหาด้วยการให้ท้องถิ่นว่าจ้างแต่ละหาด และแต่ละท้องถิ่น โดย อบจ.เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในส่วนที่สามารถอุดหนุนได้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...