xs
sm
md
lg

ปัตตานีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560 รวมผลงานนักเรียน 78 โรงเรียน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


 
ปัตตานีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ชื่อว่า “ร่วมเชิดชูศิลป์ศาสตร์ มุ่งนำชาติพัฒนาไทย ตานีสามก้าวไกล ขอเทิดไท้องค์ราชันย์” ที่โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประกวดจำนวน 78 โรงเรียน สำหรับการจัดงานครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการและหัตถกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านวิชาการ การแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ การเป็นเลิศด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏต่อสาธารณชนด้วย
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...